Wat is de betekenis van Menschelijk opzicht?

1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Menschelijk opzicht

of menschenvrees is een valsche vrees en schaamte voor het oordeel, den spot, het gepraat der menschen, waardoor men zich van het goede laat afhouden of zich laat verleiden tot woorden en werken, die in strijd zijn met plicht en geweten. Niet zelden spelen aangeboren en zelfs abnormale vreesachtigheid en schuwheid een groote rol, maar het valt niet...

Lees verder