Wat is de betekenis van Menschelijk?

1926
2021-05-11
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Menschelijk

In Num. 5 : 6 is menschelijke zonden de vertaling van het Hebreeuwsch zonden des menschen, waarmede — volgens de Kantteekeningen — bedoeld worden óf „de zonden, die de menschen begaan uit menschelijke zwakheid, voortkomende uit de aanklevende verdorvenheid der natuur”, in tegenstelling met „de zonden, die uit mo...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Menschelijk

Menschelijk bn. bw. van den mensch, tot den mensch behoorend, den mensch eigen: menschelijk verstand; menschelijk gevoel; de menschelijke gedaante; het menschelijk lichaam; — dwalen is menschelijk, is bij den mensch mogelijk; — niets menschelijks is hem vreemd; — naar menschelijke berekening, voor zoover een mensch daarover kan...

Lees verder