Wat is de betekenis van melken?

2024-07-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

melken

1) (1910) (inf.) zaniken, zeuren. Een variant op een bekend kinderversje luidt: 'Rozen verwelken. En schepen vergaan. Dus lig niet te melken. Maar doe er wat aan.' In Vlaanderen betekent dit werkwoord ook 'talmen' (Guido Gezelle: Loquela. 1907). Syn.: beunnaaien*; bitchen*; dimdammen*; discuzeuren*; eieren*; etterbakken*; etteren*; gallen*; gorten*...

2024-07-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

melken

melken - Werkwoord 1. (ov), (veeteelt) de melk uit de klieren van een zoogdier halen De koeien moeten nog gemolken. 2. (ov) overdrachtelijk: iets nuttigs aftappen, iets uitbaten Het gif van deze boomslang wordt gemolken om er een tegengif van te ma...

2024-07-17
Jargon & Slang van Studenten

Marc De Coster (2017)

Melken

Melken - langdurig vragen om iets te weten te komen, vooral bij een examen.

2024-07-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

melken

melken - onregelmatig werkwoord uitspraak: mel-ken 1. de melk uit de uiers laten komen ♢de boer gaat de koeien melken 1. die melkt niet in een mandje (TB) [is niet erg slim] ...

2024-07-17
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Melken

Zie ‘Koe’.

2024-07-17
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

MELKEN

In Frl. produceren 250000 melkkoeien jaarlijks ca. 1 miljard kg melk. De Standsorganisaties en de Rijkszuivelvoorlichtingsdienst besteden veel aandacht aan het melkersonderwijs. zie Maatschappij van Landbouw, Fr. Zie: O. B. van der Burg, Het M., uitg. Bond van Coöp. Zuivelfabrieken in Frl.

2024-07-17
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Melken

Het m. dient zodanig te geschieden dat : (1) zo veel mogelijk melk wordt verkregen en (2) deze melk zo zindelijk mogelijk is, zowel met het oog op de gezondheid van degene, die de melk moet drinken als met het oog op de kwaliteit van de zuivelproducten, die naderhand uit deze melk zullen worden bereid. Het m. kan geschieden uit de hand of machinaal...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Melken

v., melke (meltse), molk, molken; gemakkelijk te —, lichtmelk; moeilijk te —, taei(melk), swiermelk, stiif to melken; het's morgens, it moarnsmelken; het's avonds, it jounsmelken; mee zullen —, ûnder de kij sille; minder vaak &m...