Wat is de betekenis van Lobbyen?

2021
2021-04-22
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Lobbyen

Lobbyen is druk uitoefenen op (politieke) besluiten, beleidsmakers en onderzoekers zodat zij het belang van de organisatie waar de lobbyist voor werkt verdedigen. Lobbyen kan op elk niveau plaatsvinden. Zo wordt er gelobbyd in het Europese Parlement in Brussel, maar er kan net zo goed gelobbyd worden bij een plaatselijke sportvereniging. Een lobbyi...

Lees verder
2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lobbyen

lobbyen - Werkwoord 1. (inerg) pogen de besluitvorming te beïnvloeden Vooral gewezen politici laten zich graag overhalen om tegen ruime betaling te gaan lobbyen. Verwante begrippen lobby, antirooklobby, autolobby, bouwlobby, ondernemerslobby, tabakslobby, wapenlobby, lobbyactivitei...

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lobbyen

lobbyen - regelmatig werkwoord uitspraak: lob-by-en 1. druk uitoefenen op de politieke besluitvorming ♢ buiten de kamer wordt flink gelobbyd om dit besluit tegen te houden Regelmatig werkwoord: lob-by-en ik lobby...

Lees verder
2017
2021-04-22
Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Lobbyen

Een specifieke vorm van sentimentbeïnvloeding is het zogenaamde lobbyen dat zich vooral richt op personen of instanties met besluitvormende macht binnen de overheid (bijvoorbeeld om de argumenten die pleiten voor een investeringssubsidie zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen). Lobbyen is geen vies woord, het is een vak, waarvan de waarde n...

Lees verder
2015
2021-04-22
De Communicatie professional

De Communicatie professional

lobbyen

Het proberen om structurele invloed uit te oefenen op het beleid van belangrijke beslissers.

2001
2021-04-22
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

lobbyen

Onderdeel van het public affairsbeleid waarbij een organisatie gericht een relatie opbouwt en onderhoudt met personen die invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen die voor de organisatie van belang zijn.

1996
2021-04-22
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Lobbyen

Invloed proberen uit te oefenen op het beleid van een regering of van een grote organisatie door het informeel benaderen van ministers, parlementsleden, ambtenaren of andere belangrijke medewerkers die besluiten nemen of voorbereiden. Lobbyisten spreken in een ongedwongen sfeer met mensen die nauw betrokken zijn bij het maken van beleid; daardoor h...

Lees verder
1994
2021-04-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Lobbyen

ww deelhebben aan een lobby (2 of 3); op de vorming van politieke besluiten druk uitoefenen.

1993
2021-04-22
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Lobbyen

druk uitoefenen op de politieke besluitvorming

1990
2021-04-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

lobbyen

lobbyen - Proberen staatsbeambten te beïnvloeden of in de richting van een gewenst doel te leiden.

1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

lobbyen

(lobbiede, heeft gelobbied), het opzettelijk beïnvloeden van regeringsfunctionarissen door belangengroepen om bepaalde beslissingen door te drukken. (e) Lobbyen is een aanvaarde, maar vaak misbruikte handelwijze. Lobby`s kunnen georganiseerd optreden (eigen bureau met belangrijke geldmiddelen) ofwel erin slagen belangrijke plaatsen te bezetten...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten