2020-04-07

Lobbyen

Lobbyen is druk uitoefenen op (politieke) besluiten, beleidsmakers en onderzoekers zodat zij het belang van de organisatie waar de lobbyist voor werkt verdedigen. Lobbyen kan op elk niveau plaatsvinden. Zo wordt er gelobbyd in het Europese Parlement in Brussel, maar er kan net zo goed gelobbyd worden bij een plaatselijke sportvereniging. Een lobbyist probeert doorgaans regels te wijzigen of in te voeren, of vergunningen, subsidies, licenties, registraties of posities te verkrijgen. Lobbyen vi...

2020-04-07

Lobbyen

Invloed proberen uit te oefenen op het beleid van een regering of van een grote organisatie door het informeel benaderen van ministers, parlementsleden, ambtenaren of andere belangrijke medewerkers die besluiten nemen of voorbereiden. Lobbyisten spreken in een ongedwongen sfeer met mensen die nauw betrokken zijn bij het maken van beleid; daardoor hoopt men de eigen belangen te kunnen dienen. Daarbij is het van belang dermate zinvolle informatie te verstrekken, dat een te nemen besluit in een voo...

2020-04-07

lobbyen

Onderdeel van het public affairsbeleid waarbij een organisatie gericht een relatie opbouwt en onderhoudt met personen die invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen die voor de organisatie van belang zijn.

2020-04-07

Lobbyen

Een specifieke vorm van sentimentbeïnvloeding is het zogenaamde lobbyen dat zich vooral richt op personen of instanties met besluitvormende macht binnen de overheid (bijvoorbeeld om de argumenten die pleiten voor een investeringssubsidie zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen). Lobbyen is geen vies woord, het is een vak, waarvan de waarde niet onderschat moet worden.

2020-04-07

lobbyen

lobbyen - Werkwoord 1. (inerg) pogen de besluitvorming te beïnvloeden Vooral gewezen politici laten zich graag overhalen om tegen ruime betaling te gaan lobbyen. Verwante begrippen lobby, antirooklobby, autolobby, bouwlobby, ondernemerslobby, tabakslobby, wapenlobby, lobbyactiviteit, lobbybeweging, lobbycircuit, lobbygroep, lobbying, lobbyisme, lobbyiste, lobbyorganisatie, lobbywerk

2020-04-07

lobbyen

lobbyen - regelmatig werkwoord uitspraak: lob-by-en 1. druk uitoefenen op de politieke besluitvorming ♢ buiten de kamer wordt flink gelobbyd om dit besluit tegen te houden Regelmatig werkwoord: lob-by-en ik lobby jij/u lobbyt hij/zij lobbyt wij/zij/jullie lobbyen ...

2020-04-07

lobbyen

Het proberen om structurele invloed uit te oefenen op het beleid van belangrijke beslissers.

2020-04-07

lobbyen

lobbyen - Proberen staatsbeambten te beïnvloeden of in de richting van een gewenst doel te leiden.