Lobbyen betekenis & definitie

Een specifieke vorm van sentimentbeïnvloeding is het zogenaamde lobbyen dat zich vooral richt op personen of instanties met besluitvormende macht binnen de overheid (bijvoorbeeld om de argumenten die pleiten voor een investeringssubsidie zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen). Lobbyen is geen vies woord, het is een vak, waarvan de waarde niet onderschat moet worden.