Wat is de betekenis van koolstof?

2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

koolstof

koolstof - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) een chemisch element en een kleurloos niet-metaal, met symbool C en atoomnummer 6 Vuil water wordt vaak gefilterd met een filter met koolstof. Woordherkomst samenstelling van kool en stof Synoniemen E153

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

koolstof

koolstof - zelfstandig naamwoord uitspraak: kool-stof 1. niet-metalig, kleurloos, chemisch element ♢ koolstof komt voor in alle organische levensvormen Zelfstandig naamwoord: kool-stof de koolstof ...

Lees verder
1990
2022-01-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

koolstof

koolstof - Element dat de structuur bepaalt van alle plantaardige en dierlijke weefsels. Chemisch symbool C, atoomnummer 6. Koolstof kan in allerlei vormen voorkomen: als diamant, grafiet, steenkool, carbonzwart of fullereen. Koolstof komt in hoge concentraties voor in steenkool, cokes, benzine en aardgas. Ook eiwitten zoals haar, vlees en zijde be...

Lees verder
1981
2022-01-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Koolstof

(C, van carboneum). Dit niet-metaal komt in de natuur voor als vrij element in de vorm van grafiet (zwart) en diamant (kleurloos), maar ook als bestanddeel van verbindingen: in organische stoffen, carbonaten (b.v. kalksteen), enz. Ook steenkool, aardolie en aardgas bevatten koolstofverbindingen. Cokes, houtskool en roet bestaan grotendeels u...

Lees verder
1954
2022-01-24
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Koolstof

carbo, carboneum, scheikundige afk. C., één van de meest voorkomende elementen (geheel zuiver in diamant, vrijwel zuiver in grafiet, kool en anthraciet).

1954
2022-01-24
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Koolstof

symbool C, is het element, dat naast waterstof in vrijwel alle plantaardige en dierlijke stoffen voorkomt. Het atoomgewicht is 12; liet neemt de zesde plaats in het periodiek systeem der elementen in. Het kan als zodanig in 2 vormen voorkomen: als diamant en grafiet, stoffen met verschillende kristalstructuur. Het kan zich met electropositieve en m...

Lees verder
1952
2022-01-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Koolstof

s., koalstof.

1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Koolstof

v., (scheik.) cliem. element (C) uit de vierde groep van het periodiek systeem, dat in 3 allotrope toestanden voorkomt: diamant, grafiet en amorfe koolstof (de laatste heet gewoonlijk kool): carbied is een verbinding van calcium met koolstof; koolstof is het belangrijkste element in de organische natuur.

1949
2022-01-24
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Koolstof

(C, 6). → Carbonium.

1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Koolstof

afkorting: C, element uit de 4e hoofdgroep van het periodiek systeem, smelt- en kookpunt ± 3500 gr. C. at.gew. 12,010, dat in twee modificaties optreedt: regulair gekristalliseerd, diamant en hexagonaal gekristalliseerd, grafiet (amorfe koolstof bleek bij nadere onderzoeking microkristallijn grafiet).

1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

koolstof

v.; (scheikundig element): in steenkool vindt men ± 80 % koolstof.

1933
2022-01-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Koolstof

scheikundig element, symbool C., atoomgew. 12; komt voor in → arnorfen toestand, als diamant en als grafiet. Alle organische verbindingen bevatten k.

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Koolstof

Koolstof is een element, dat in de chemische schrijfwijze door het symbool C, de eerste letter van „carbonium”, voorgesteld wordt. Zij komt zoowel vrij als gebonden in zeer groote hoeveelheden in de natuur voor [→ Binding (chemische), sub Koolstofbinding]. Als koolzuur treft men het in de lucht en het water aan, terwijl het in den...

Lees verder
1928
2022-01-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Koolstof

wordt genoemd het welbekende scheikundige element carbonium. Steenkool, bruinkool, houtskool, grafiet, diamant, ziedaar verschillende gedaanten, waaronder het optreedt. Scheikundig verbonden met andere stoffen komt het overal op aarde voor. Het vormt, met metalen verbonden, ertsen, de z.g. carbonaten en het maakt deel uit van de eiwitten en koolhyd...

Lees verder
1916
2022-01-24
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Koolstof

Kool in zuiveren toestand. Komt in twee vormen in de natuur voor : 1°. Het zuivere diamant en 2e. het graphiet. Een derde de amorphe vorm wordt door de kunstmatige behandeling van kool verkregen.

Lees verder
1916
2022-01-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Koolstof

Koolstof, - Carbonium, tot de metalloïden gerekend element, scheikundig teeken C, atoomgewicht 12, is een vaste stof, die eerst bij uitermate hooge temperatuur smelt. In de natuur wordt k. in vrijen toestand gevonden in twee allotrope vormen, als diamant en als graphiet (potlood). Gebonden, zooals in koolzuurgas, in carbonaten en in organische verb...

Lees verder
1898
2022-01-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Koolstof

KOOLSTOF, v. (nat. en scheik.) een element dat zich, hoewel in zeer verschillende vormen voorkomende, toch in het algemeen doet kennen als een reuk- en smakeloos lichaam, hetwelk alleen in gesmolten ijzer oplosbaar is; ...STOFZUUR, o. (scheik.) koolzuur; ...ZUURZOUT, o. (scheik.).

Lees verder