Wat is de betekenis van klagen?

2019
2021-05-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

klagen

klagen - Werkwoord 1. (inerg) ongenoegen uiten Zolang je goed te eten hebt, heb je niet te klagen. Uitdrukkingen en gezegden ♦ Steen en been klagen heel erg klagen Verwante begrippen jammeren, zeuren

Lees verder
2018
2021-05-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

klagen

klagen - regelmatig werkwoord uitspraak: kla-gen 1. zeggen dat het niet goed is ♢ ze klaagt al dagen over buikpijn 1. hij heeft niets te klagen [hij heeft geen reden om ontevreden te zijn]...

Lees verder
1973
2021-05-13
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

klagen

(klaagde, heeft geklaagd), I.(onoverg.) 1. droefheid of smartelijke gewaarwordingen door geluiden of woorden te kennen geven: de zieke lag te —; 2. wat in een bep. genoemd wordt als iets verdrietelijks, hinderlijks of onaangenaams openbaren: hij klaagt over pijn in de rug; de buren — over de geluidsoverlast; (abs.) hij doet niets dan...

Lees verder
1952
2021-05-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Klagen

v., kleije, klage, klage; grine earmoedzje, krimmenearje; steedsen zeuren, s(j)imperje, sjamperje, sigesage, sigesaegje.

1950
2021-05-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Klagen

(klaagde, heeft geklaagd), I. onoverg., 1. droefheid of smartelijke gewaarwordingen door geluiden of woorden te kennen geven: de zieke lag te klagen; zochten, kermen en klagen ; — (jag.) ben. voor het gekerm van een aangeschoten of gegrepen haas ; — 2. wat in een bep. genoemd wordt als iets verdrietelijks, hinderlijks of onaang...

Lees verder
1926
2021-05-13
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Klagen

is de uiting van droefheid en smart, in woorden en uitroepen. Onder Israël ging dit vergezeld van gebaren en zinnebeeldige teekenen, zooals het aantrekken van zakken, het strooien van asch op zijn hoofd, het scheuren van zijn kleed. Men vindt in de Heilige Schrift klachten over eigen lijden en zonde, over het lijden van anderen, of van zijn vo...

Lees verder
1898
2021-05-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Klagen

KLAGEN, (klaagde, heeft geklaagd), smartelijke gewaarwordingen door geluiden of woorden openbaren de zieke lag te klagen; zij klaagt gedurig; — over iem. of iets klagen, zijn misnoegen of ontevredenheid daarover uiten; — gij zult over mij niet te klagen hébben, gij zult over mij tevreden zijn; — bij den Burgemeester klage...

Lees verder
1898
2021-05-13
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Klagen

zie Aanklagen.