Wat is de betekenis van kijken?

2023-09-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kijken

kijken - Werkwoord 1. ~ naar: gericht of met aandacht waarnemen met het oog Hij liep weer naar mooie meisjes te kijken. 2. ~ naar: een probleem onder ogen nemen (en er eventueel wat aan doen) Je moet daar echt naar laten kijken, dat is niet...

2023-09-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kijken

kijken - onregelmatig werkwoord uitspraak: kij-ken 1. je ogen gebruiken ♢ we keken naar buiten maar we zagen niets 1. daar sta ik van te kijken [daar ben ik verbaasd over] ...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over kijken?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

kijken

- kijken op, uit en op.- dat venster kijkt op de straat, dat venster kijkt uit op de straat.

2023-09-21
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Kijken

1. laat naar je-,je bent niet goed wijs. Gezegd tegen iemand die iets ongeloofwaardigs verteld. Hem wordt dringend de raad gegeven om eens naar de dokter te gaan. Hebben jullie zo’n mooie wereld in mekaar gedraaid? Aboe, laat naar je kijken! (Jan Mens: Er wacht een haven, 1950) 2. u kijkt toch ook,populaire uitdr. onder (Vlaamse) jongeren, gevolgd...

2023-09-21
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

kijken

In de verwensing laat naar je kijken! veronderstel ik een letterlijke betekenis ‘laat je nakijken’. Die betekenis is afgezwakt tot ‘maak dat je wegkomt, lazer op’.

2023-09-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

kijken

Van ramen, in de verb. kijken op, uitzien, uitgeven op; dat venster kijkt op de straat. Afl./Sam.: kijker, (gewest.) uitkijk, bep.: duiventil; kijkraam, vitrine (Dankbaar zwiert hij het kijkraam open om zijn nieuwe schatten te prijzen. De sergeant bewondert van rechtswege het Toledolemmer, een wapen, JONCKHEERE 1957, 32); kijks...

2023-09-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kijken

v., sjen, seach, sjoen; kypje, gûkje, lôkje, loaitsje; hij komt pas —, hy is mar just út ’e dop; nooit genoeg kunnennaar, nea útsjoen reitsje op.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kijken

(keek, heeft gekeken), I. onoverg., 1. de ogen geopend houden (en op iets gericht) om waar te nemen : niet kijken hoor! ik durfde niet te kijken ; uit zijn ogen kijken, goed opletten ; zie ook bij Oog ; — kijken kost geen geld, is vrij, (m.a.w. bekijk de koopwaar maar gerust); zich blind kijken, zo ingespannen dat...

2023-09-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kijken

keek, h. gekeken (in ’t alg. van zijn gezichtsvermogen gebruik maken; inz. 1 de ogen gebruiken; de blikken een zekere richting geven, ze in een zekere richting hebben; ook van iems. ogen; 2 zien; in staat zijn om te zien; 3 de ogen opslaan of openen om te zien; 4 oplettend of belangstellend toe-, uit-, rondzien; 5 gadeslaan, waarnemen, oplett...

2023-09-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kijken

('kijkən) (keek. keken; heeft gekeken) 1. de blikken richten naar iets, inz. met opmerkzaamheid : en de oude stond te -; tegen iets aan ; en hij kijkt met zijn [open] mond; gek. boos, mal, raar, sip, vreemd staan of zitten -; iemand strak, vlak in de ogen, in ’t gezicht -; verlegen voor zich ; kost geen geld. Gez. eerst of pas (in de wer...

2023-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kijken

(keek, heeft gekeken), I. (onoverg.) 1. de ogen geopend houden (en op iets gericht) om waar te nemen: niet – hoor; ik durfde niet te –; uit zijn ogen –, goed opletten; – kost geen geld, is vrij; zich blind –, zo ingespannen, dat men tenslotte niets meer ziet; – zonder (te) zien, de ogen geopend en voor zich uit g...

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kijken

KIJKEN, (keek, heeft gekeken), met aandacht naar iets zien; zien ik heb overal gekeken, maar ik heb hem niet gezien; — hij kijkt zuur, leelijk, onvriendelijk; — uit zijn oogen kijken, goed opletten, voor iets zorg dragen; kijken kost geen geld, kost niets (m. a. w. bekijk de koopwaar maar gerust); — (fig.) daar sta ik van te kij...

2023-09-21
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Kijken

zie Zien.