Wat is de betekenis van Kijk(buis)operatie?

2024-06-15
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Kijk(buis)operatie

Kijk(buis)operatie - operatie waarbij men geen echte heelkundige ingreep uitvoert, maar die alleen bedoeld is om een bepaald lichaamsdeel te onderzoeken. Door een minicamera in het lichaam in te brengen, bijvoorbeeld in een gewricht, kunnen haarfijne diagnoses worden gesteld. Een eventueel probleem kan direct verholpen worden, bijvoorbeeld door een...