Wat is de betekenis van kijk?

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kijk

kijk - Zelfstandignaamwoord 1. manier van iets te beschouwen Hij heeft een heel andere kijk op deze zaken. kijk - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kijken ♢ Ik kijk 2. gebiedende wijs van kijken ...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kijk

kijk - zelfstandig naamwoord 1. de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt ♢ zijn kijk op de gebeurtenissen is nogal afwijkend 1. ergens een kijkje nemen [gaan kijken] ...

2024-04-24
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Kijk

geen - geen gezicht. Jongerentaai, jaren tachtig. Vgl .geen porum(zi e ponum/ponem/po- rum).

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kijk

m., g. mv., 1. het kijken ; — wijze van kijken; 2. het waarnemen, inz. met betr. tot de conclusies die men trekt: zijn kijk op het leven; een eigen kijk op iets hebben, een eigen wijze van zien, inzicht, een eigen mening ; — hij heeft daar wel kijk op, kan dat (van te voren) wel beoordelen, schatten ; kijk op de grond h...

2024-04-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kijk

m. (1 een afzonderlijke handeling van kijken, een blik: a) eig. met het lichamelijk gezichtsorgaan, b) in fig. gebezigde uitdrukkingen; 2 verstandelijk of redelijk gezicht of inzicht; 3 een keer kijken eig. en fig. inz. in verkl. kijkje om te kennen te geven, dat het kijken maar even plaatsheeft, of om de handeling te karakterizeren als iets huisel...

2024-04-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kijk

m. (-je) I. Eig. 1. Algm. het kijken, bezien : iets te zetten. Gez. ergens een -je nemen, vluchtig iets komen zien of er een kort bezoek brengen; met iets te lopen, om het te laten zien; te staan, zitten, om bezien te worden; zijn hebben, veel te bezien hebben. 2. Inz. afzonderlijke handeling van kijken, blik : een -je in het duin; een onderzoeken...

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kijk

m. (g. mv.), 1. het kijken; wijze van kijken; 2. het waarnemen, m.n. met betrekking tot de conclusies die men trekt: zijn – op het leven; een eigen – op iets hebben, een eigen wijze van zien, inzicht, een eigen mening; hij heeft daar wel – op, kan dat (van tevoren) wel beoordelen, schatten; 3. gelegenheid om te kijken of te bekijk...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)