Wat is de betekenis van operatie?

2020
2021-08-03
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

operatie

(1994) (mil. euf.) offensief, een militair ingrijpen. Sedert de crisis in ex-Joegoslavië wordt er zonder schroom gesproken over vredesoperaties. De oorlog in Tsjetsjenië werd door Rusland consequent omschreven als een ‘anti-terroristische operatie’. De Hedendaagse Van Dale omschrijft dit eufemisme als een ‘reeks geplande...

Lees verder
2018
2021-08-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

operatie

operatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-pe-raat-sie 1. behandeling door een chirurg via een opening in het lichaam ♢ hij moet een operatie aan zijn buik ondergaan 2. actie van militairen ...

Lees verder
2010
2021-08-03
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

operatie

Het bezig zijn door een chirurg met medische instrumenten in iemands lichaam om iets wat niet goed is weg te halen of beter te maken. Sommige kinderen zeggen wel eens ‘openreren’ in plaats van ‘opereren’. Dat is natuurlijk wel logisch, want bij een operatie wordt de patiënt opengemaakt. Maar ‘opereren’ heeft met werken te maken. ‘Opereren’ komt van...

Lees verder
2004
2021-08-03
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

operatie

Militair eufemisme voor een offensief, een militair ingrijpen. Sedert de crisis in ex-Joegoslavië wordt er zonder schroom gesproken over vredesoperaties. De oorlog in Tsjetsjenië werd door Rusland consequent omschreven als een ‘anti-terroristische operatie’. De Hedendaagse Van Dale omschrijft dit eufemisme als een ‘reeks geplande activiteiten, uitg...

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Operatie

[Lat. operatio] onderneming, handelwijze; heelkundige ingreep door snijden; krijgsverrichting.

1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Operatie

chirurgische ingreep; krijgsverrichting; onderneming

1981
2021-08-03
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Operatie

chirurgische ingreep om ziekelijke stoornissen weg te nemen. Dit wordt bereikt door het verwijderen van ziek weefsel, wegnemen van blokkades in natuurlijke wegen, verwijderen van vreemde voorwerpen en sluiten van wonden. Wordt uitgevoerd met inachtneming van strenge asepsis (kiem vrij heid), onder narcose of plaatselijke verdoving. Een zinvolle, ni...

Lees verder
1955
2021-08-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Operatie

kunstbewerking van een chirurg; beweging leger of vloot; onderneming, verrichting; operatielijn: richting, waarin een legermacht zich beweegt,

1954
2021-08-03
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Operatie

iedere aan het lichaam van een patiënt verrichte heelkundige ingreep.

1952
2021-08-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Operatie

s., operaesje.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Operatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. (in ’t alg., w. g.) verrichting; onderneming; handeling; 2. (handel)' financiële onderneming; transactie aan de beurs: dat zijn gewaagde operaties, het risico is groot; 3. (heelk.) kunstbewerking met therapeutisch doel, waarbij in de regel van instrumenten gebruik gemaakt wordt: bloed...

Lees verder
1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

operatie

v. onderneming, verrichting; handelwijs; heel kundige (chirurgische) bewerking; legerbeweging.

1939
2021-08-03
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Operatie

Geneeskundige behandeling, waarbij de patiënt na de genezing moet bloeden.

1939
2021-08-03
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Operatie

( < Lat. operatio; < operari = een werking uitoefenen) Bewerking.

1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Operatie

1) chirurgisch ingrijpen in het menschelijk organisme ; 2) militaire onderneming.

Lees verder
1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Operatie

Heelkundige kunstbewerking aan het menschelijk lichaam, al of niet met instrumenten, langs bloedigen of onbloedigen weg, met het doel den toestand van het zieke lichaam te verbeteren. Na de vernieuwing der pathologische anatomie is uit de empirische handgrepen uit vroeger eeuwen in de tweede helft der 19e eeuw de moderne o. ontstaan als een doelbew...

Lees verder
1923
2021-08-03
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Operatie

(opus, meerv. opera, arbeid), heelkundige bewerking.

1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Operatie

Operatie, - verrichting, zie OPERATIEVE HEELKUNDE.

1910
2021-08-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Operatie

Operatie - in het algemeen: bewerking, in de handelstaal elke onderneming, een reeks van met elkander in verband staande handelingen.

1898
2021-08-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Operatie

Operatie v. (-s, -tiën), verrichting; onderneming; handeling; inz. financiëele onderneming : dat zijn gewaagde operaties: het risico is groot; — (heelk.) zekere kunstbewerking met therapeutisch doel, waarbij in den regel van instrumenten gebruik gemaakt wordt: bloedige en onbloedige operaties; — (krijgsw.) maatregelen welke e...

Lees verder