Wat is de betekenis van operatie?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

operatie

1) (1994) (mil. euf.) offensief, een militair ingrijpen. Sedert de crisis in ex-Joegoslavië wordt er zonder schroom gesproken over vredesoperaties. De oorlog in Tsjetsjenië werd door Rusland consequent omschreven als een ‘anti-terroristische operatie’. De Hedendaagse Van Dale omschrijft dit eufemisme als een ‘reeks gepla...

2024-07-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

operatie

operatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-pe-raat-sie 1. behandeling door een chirurg via een opening in het lichaam ♢ hij moet een operatie aan zijn buik ondergaan 2. actie van militairen ...

2024-07-18
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

operatie

Het bezig zijn door een chirurg met medische instrumenten in iemands lichaam om iets wat niet goed is weg te halen of beter te maken. Sommige kinderen zeggen wel eens ‘openreren’ in plaats van ‘opereren’. Dat is natuurlijk wel logisch, want bij een operatie wordt de patiënt opengemaakt. Maar ‘opereren’ heeft met werken te maken. ‘Opereren’ komt van...

2024-07-18
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

operatie

Militair eufemisme voor een offensief, een militair ingrijpen. Sedert de crisis in ex-Joegoslavië wordt er zonder schroom gesproken over vredesoperaties. De oorlog in Tsjetsjenië werd door Rusland consequent omschreven als een ‘anti-terroristische operatie’. De Hedendaagse Van Dale omschrijft dit eufemisme als een ‘reeks geplande activiteiten, uitg...

2024-07-18
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Operatie

Het gaat hier om een ingreep in de huishouding van onze psyche. Wie dus in een droom geopereerd wordt of bij de operatie van iemand anders toekijkt, zou z’n levensstijl ingrijpend moeten veranderen om z’n psychische evenwicht te kunnen herstellen. Alleen nu en dan duiden operaties in een droom op psychische storingen. (Zie ook ‘Ar...

2024-07-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Operatie

[Lat. operatio] onderneming, handelwijze; heelkundige ingreep door snijden; krijgsverrichting.

2024-07-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Operatie

chirurgische ingreep; krijgsverrichting; onderneming

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Operatie

Een ingewikkelde, langdurige en vele aspecten van een bepaald beleidsterrein rakende verandering. Op financieel terrein valt veelal de term bezuinigingsoperatie; gaat het om juridische wijzigingen, dan spreekt men over een wetgevingsoperatie.