Wat is de betekenis van Kamer van Koophandel?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Kamer van Koophandel

kamer|Kamer van koophandel|Koophandel - Eigennaam 1. (economie) instelling die bedrijven officieel registreert en advies en steun geeft. De voornaamste taak van de KvK is het houden van het wettelijke Handelsregister

2023-09-27
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel is de belangenvereniging van winkeliers en het bedrijfsleven. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Direct toegang tot alle 10 resultaten over Kamer van Koophandel?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Ensie van Nick

Nick Felix (2014)

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (afgekort tot KvK) is een instelling waarbij alle bedrijven en rechtspersonen verplicht staan ingeschreven. Het doel van de KvK is om ondernemers te adviseren en om duidelijkheid te bieden in de rechtsgeldigheid van bedrijven. Als een ondernemer wil beginnen met een nieuw bedrijf dan dient deze zich eerst te registreren bij...

2023-09-27
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel helpt bedrijven en voert wetten uit, zoals de Handelsregisterwet.

2023-09-27
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel helpt bedrijven en voert wetten uit, zoals de Handelsregisterwet.

2023-09-27
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Kamer van Koophandel

Organisatie die zich bezighoudt met het begeleiden van ondernemers.

2023-09-27
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Kamer van Koophandel

Instantie die diensten verleent aan ondernemers, zoals het geven van voorlichting en promotie. Een Kamer van Koophandel beheert het handelsregister en voert bepaalde wetten zoals de horecawet uit.

2023-09-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Kamer van Koophandel

Een organisatie die ondernemers adviseert en van informatie voorziet over allerlei aspecten (waaronder financiële en juridische) die met het ondernemen te maken hebben.

2023-09-27
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel - Openbaar lichaam dat in een bepaald deel van het land werkzaam is en zich bezighoudt met de behartiging van de belangen van handel en industrie. De Kamer van Koophandel houdt verder het handelsregister, het stichtingenregister en het verenigingenregister bij. Bij de Kamer moeten bedrijven hun jaarrekeningen deponeren. Afkorti...

2023-09-27
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Kamer van koophandel

Kamer van koophandel. Sinds lang, vooral in de middeneeuwen, deed zich de behoefte gevoelen onder hen, die een zeker beroep uitoefenden of zich aan denzelfden tak van nijverheid wijdden, om zich onderling te vereenigen, teneinde door onderlinge zamenwerking met gemeenschappelijke krachten zich te verdedigen tegen aanvallen van andere standen of cat...