De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Julius

betekenis & definitie

naam van 3 pausen:

I (paus 337-352), heilige, koos partij voor Athanasius tegen de Arianen en beriep in 340 een cynode te Rome, die Athanasius als rechtmatige bisschop van Alexandrië erkende. Feestdag 12 April.

II (paus 1503-1513; geb. 1443), Giuliano clella Rovere; groot bevorderaar van kunsten en wetenschappen, opdrachtgever van Bramante, Michelangelo, Rafael, legde eerste steen voor de St Pieter. Overigens meer krijgsman, bedacht op herstel van de kerkel. staat, dan paus, die werkte voor de hervorming der Kerk. Beriep 1512 het 5e Lateraans Concilie.

III (paus 1550-1555; geb. 1487), Giovanni del Monte; opende 1545 als pausel. legaat het Concilie van Trente, dat hij 1551 voor de 2e periode bijeenriep. Bekrachtigde de Jezuïeten-orde, stichtte te Rome het Collegium Germanicum voor toekomstige Duitse priesters.