Wat is de betekenis van Instrumentale muziek?

2024-06-17
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Instrumentale muziek

muziek, die met instrumenten wordt uitgevoerd, niet gezongen,

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Instrumentale muziek

muziek door instrumenten voortgebracht, resp. weer te geven.

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Instrumentale muziek

Instrumentale muziek is muziek, die uitsluitend is geschreven voor een of meer instrumenten, in tegenstelling met vocale muziek, die gezongen wordt (onder deze laatste rekent men ook die, welke begeleid wordt door een of meer instrumenten). Reeds de Grieken kenden de zuivere i.m., nl. bij de bespeling van aulos en kithara, hoofdzakelijk nog bestaan...

2024-06-17
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Instrumentale muziek

door instrumenten uitgevoerde muziek (tegenstelling: vocale muziek). De term I. M. wordt gebruikt wanneer geen vocale elementen gebruikt worden. Waarschijnlijk zijn blaasinstrumenten het vroegst zönder zang gebruikt, de snaarinstrumenten echter het eerst voor begeleiding (zie ook Grieksche muziek). In de middeleeuwen komt de zelfstandig...

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

instrumentale muziek

muziek die alleen door middel van instrumenten tot klinken wordt gebracht, niet gebonden aan het woord, dit in tegenstelling tot de vocale muziek. Een zelfstandige instrumentale muziek is in de 16e eeuw ontstaan en is sindsdien steeds meer in belang toegenomen. Vroegere Westeuropese muziek en alle andere muziek kende (en kent nog) gezongen muziek m...