Wat is de betekenis van Muziek?

2020
2021-01-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

muziek

1) (1902) (zeem.) specerijen bij de maaltijd. • Azijn, zout, mosterd en peper — de zoogenaamde „muziek" — wordt wekelijks uitgegeven. (Ons zeewesen, Volume 1. 1902) 2) (1937) (Barg.) jenever. Omdat deze drank voor sommigen als muziek in de oren klonk? • (E.G. van Bolhuis: De Gabbertaal. 1937) • (Ewo...

Lees verder
2019
2021-01-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

muziek

muziek - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) door mensen geordend akoestisch fenomeen binnen een afgebakend tijdsinterval De traditionele elementen van muziek zijn: ritme, melodie en harmonie. de muziek van Bach 2. toonkunst ...

Lees verder
2018
2021-01-16
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Muziek

Muziek is geordend georganiseerd geluid. Muziek is spel, bedoeld om naar te luisteren. Wat maakt geluid tot muziek? Maandenlang ervaart de nog ongeboren baby het ritme van moeders hart. De cadans van haar hart verandert regelmatig, Gaat soms over in galop. Al in de baarmoeder ervaart ieder schepsel eilanden van akoestisch en soms lichamelijk voelba...

Lees verder
2018
2021-01-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

muziek

muziek - zelfstandig naamwoord uitspraak: mu-ziek 1. geheel van klanken door stemmen en/of instrumenten ♢ik hou van moderne muziek 1. een tekst op muziek zetten [er klanken bij bedenken]...

Lees verder
2017
2021-01-16
Muzikanten

Jargon & Slang van muzikanten, discjockeys en popliefhebbers

Muziek

Muziek - muziek waar je schoenveters, ritssluitingen, broekriemen, gulpknopen van losspringen: erg goeie muziek.

2017
2021-01-16
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Muziek

Muziek is in de betekenis 'jenever' alleen gevonden in een Bargoens woordenboekje uit 1937. Het werd ook gebruikt voor 'geld'. De betekenis overgang is niet duidelijk, maar zonder twijfel zal het woord jenever sommigen als muziek in de oren hebben geklonken. Omstreeks 1874 zei men van een dronkaard hij ziet den hemel voor een contrabas aan. De summ...

Lees verder
2017
2021-01-16
Sonus

Sonus BV, raadgevende ingenieurs

Muziek

Muziek is een aaneenschakeling van tonen volgens een notenvoorschrift van de componist voortgebracht door muziekinstrumenten met een, meestal zeer complexe, temporele structuur.

2005
2021-01-16
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

muziek

Het Koninklijk Huis is in liederen en muziek veelvuldig geëerd. Tot het einde van de 20e eeuw hebben maar liefst zesduizend muziekpartituren voor vorstelijke geboorten, verjaardagen, verlovingen en huwelijken, huldezangen, treurzangen en rouwteksten een plaats gekregen in het Koninklijk Huisarchief. Symfonieën, strijkkwartetten, walsen, c...

Lees verder
2002
2021-01-16
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

muziek

Muziek is: (dans): muziek die de choreograaf kiest bij het maken van een choreografie; ook geluid, tekst of stilte als zeggingskracht; breed spectrum: van klassieke (zie klassiek (3)) muziek tot straatgeluiden, afhankelijk van danssoort; de relatie van dans (1) en muziek kan gelijk oplopen of sterk contrasteren (zie contrast (2)), bijv. heftige dan...

Lees verder
2001
2021-01-16
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Muziek

Mocht ik ooit reïncarneren ik acht de kans onnoemelijk klein dan zou ik de volgende keer graag mooi willen kunnen zingen en over een goed oor voor muziek willen beschikken. Nu mis ik beide. Terwijl ik wel zie hoe mooi en interessant muziek kan zijn. Muziek raakt immers zowel aan seksualiteit als aan wiskunde: Pythagoras ontdekte dat muziek te...

Lees verder
1998
2021-01-16
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Muziek

1. daar zit - in, daar is geld aan te verdienen; daar valt wat van te maken, verwachten; dat loopt op rolletjes; dat gaat goed. Oude slanguitdr., waarbij met muziek ‘geld’ wordt bedoeld; eigenlijk een zinspeling op het aangename, rinkelende geluid. Koster Henke vermeldt muziekdoos met de bet. ‘brandkist’. D’r zit muziek in dat niezer. (Harry Boting...

Lees verder
1997
2021-01-16
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

muziek

zie kussen, orgel.

1990
2021-01-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

muziek

muziek - De kunst die zich bezighoudt met het combineren van vocale of instrumentale geluiden binnen een bepaalde tijd om emoties, ideeën of geestestoestanden over te brengen, veelal volgens culturele normen voor ritme, melodie en, in de meeste Westerse muziek, harmonie.

1976
2021-01-16
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

MUZIEK

Zie: Raga, Sankirtan.

1973
2021-01-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

muziek

[➝Gr. mousike techne, kunst van de muzen], v., 1. kunstvorm die berust op het al dan niet harmonisch samengaan van klanken en ritmen (e); in engere zin toonkunst: onderwijs in de geven; zich op de toeleggen; en zang; 2. voortbrengselen van de toonkunst (e): de van Mozart: klassieke, moderne -; 3. uitvoering van muziekstukken: ik hoor graag -; iem...

Lees verder
1965
2021-01-16
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

MUZIEK

De magische en fysische macht van de muziek is al sinds de oudheid bekend. Plato, die beweerde dat men klanken verantwoordelijk kan achten voor het ‘doen ontstaan van laaghartigheid, brutaliteit en het tegenovergestelde daarvan', noemde muziek ‘de opvoedende kunst bij uitstek’.

1962
2021-01-16
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

muziek

kunstvorm die berust op het ordenen van klankfenomenen (tonen en/of geruis). De term is afkomstig van het Griekse mousikè, of de kunst der muzen; hieronder werden ook andere kunsten gerekend, o.m. dans- en dichtkunst. Volgens de Indische sagenwereld is de muziek ontstaan met de schepping van de mens zelf, nl. de oerschreeuw. Muziek en leven...

Lees verder
1955
2021-01-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MUZIEK

zie Kerkmuziek.

1950
2021-01-16
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Muziek

(<Fr.), v. [eig. kunst der muzen], 1. toonkunst: onderwijs in de muziek geven; zich op de muziek toeleggen; muziek en zang; 2. voortbrengselen der toonkunst: de muziek van Mozart; Duitse, Italiaanse muziek; 3. uitvoering van muziekstukken: ik hoor gaarne muziek; iem. met muziek ontvangen; —...

Lees verder
1949
2021-01-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Muziek

eig. de „kunst der Muzen*" en daarom bij de oude Gr. alle kunsten die geest en gemoed vormden, is meer in ’t bijz. (vooral sedert het Christendom) de toonkunst, deels scheppende, deels uitvoerende kunst: absolute M., zonder enige betrekking tot bep. voorstellingen, en programma-M., die op bep. gebeurtenissen of voorstellingen betre...

Lees verder