Wat is de betekenis van Indirecte kosten?

2016
2021-07-25
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn binnen de accounting kosten die een onderneming maakt die niet direct aan de productiekosten zijn verbonden. Alle indirecte kosten tezamen wordt ook wel de overhead genoemd. Iedere onderneming maakt bedrijfskosten die zijn op te splitsen naar verschillende kostenposten. Een aantal van deze kostenposten hebben een direct verban...

Lees verder
2015
2021-07-25
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Indirecte kosten

Kosten waarvan geen rechtstreeks verband met een calculatieobject kan worden vastgesteld.

2012
2021-07-25
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

indirecte kosten

Kosten die niet of niet eenvoudig aan de vervaardiging of verkoop van een bepaald product zijn toe te wijzen.

2005
2021-07-25
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Indirecte kosten

Kosten waarbij er geen direct aanwijsbaar verband is tussen het ontstaan van de kosten en het product of waarbij dit verband niet op economisch verantwoorde wijze kan worden vastgesteld.

1993
2021-07-25
NIMA

Nima marketing lexicon

Indirecte kosten

Kosten die niet (eenvoudig) direct aan de vervaardiging van een bepaald product zijn toe te wijzen.

1991
2021-07-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Indirecte kosten

Dat gedeelte van de totale kosten dat geen oorzakelijk verband vertoont met een produkt (goed of dienst) dat een bedrijf levert. Andere benaming: overheadkosten. Deze kosten leveren problemen op bij het toerekenen van kosten aan de produkten.

1989
2021-07-25
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Indirecte kosten

Kosten die niet rechtstreeks aan een individueel product kunnen worden toegerekend, en waarvoor een opslag wordt genomen om de integrale kostprijs te bepalen.

1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

indirecte kosten

kostencategorie die, in tegenstelling tot de directe kosten, niet rechtstreeks aan een produkt kan worden toegerekend, omdat er geen direct verband is met de desbetreffende produktie (b.v. de salarissen van leidinggevend personeel), →kosten.

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Indirecte kosten

(handelsecon.) zijn die kosten, die in de kostprijsberekening niet rechtstreeks aan een bepaalde producteenheid kunnen worden toegerekend. Met name vallen hieronder alle vaste kosten en verder de alg. onkosten en de verkoopkosten. ➝ Kostprijs. [i]C. Janssens.[/i]

Lees verder