Wat is de betekenis van iemand de hoorns opzetten?

2024-07-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

iemand de hoorns opzetten

(17e eeuw) (inf.) iemands vrouw verleiden; overspel plegen. 'De hoorns dragen': door zijn vrouw bedrogen worden. Het slachtoffer werd de hoorndrager of de koekoek genoemd. De uitdrukkingen zijn in meerdere talen gebruikelijk. In het Grieks is 'iemand de hoorns opzetten' bijv. 'kerata tini poiein'. Er zou een verband kunnen zijn met het Latijnse 'co...