2020-02-17

idioot

Met een heel ernstige verstandelijke beperking. De woorden ‘idioot’, ‘imbeciel’ en ‘debiel’ zijn verouderde termen, die de dokter dus niet meer gebruikt. Oorspronkelijk waren idioten mensen die geboren werden met de allerlaagste intelligentie. Daarna, met meer intelligentie, kwam imbecielen en tot slot debielen. Dokters, en zeker ‘artsen voor verstandelijk gehandicapten’ (AVG’s), spreken tegenwoordig van ‘verstandelijk beperkt’ en van ‘licht, matig, ernstig of diep zwakzi...

2020-02-17

idioot

idioot - Bijvoeglijk naamwoord 1. (medisch) zwakzinnig in de hoogste graad Daar woont een naar mijn mening idiote man. 2. (pejoratief) dwaas, mal Dat was echt een idiote actie. idioot - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) iemand die zwakzinnig is in de hoogste graad Veel mensen noemen hem een idioot. 2. (pejoratief) scheldwoord...

2020-02-17

idioot

idioot - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: i-di-oot 1. heel erg raar ♢ doe niet zo idioot, je kunt me toch wel groeten? 2. met sterk achterblijvende geestelijke ontwikkeling ♢ in dat tehuis wonen mensen die idioot zijn Bijvoeglijk naamwoord: i-di-oot ... is idioter dan ... ...

2020-02-17

idioot

stompzinnig, achterlijk mens; belachelijk persoon; dwaas. In het Middelnederlands betekende het nog ‘onontwikkelde’. In 1599 werd in een kerkelijk voorschrift bepaald dat geen idioten tot het predikambt zouden worden toegelaten ‘tenzij dan dat sij sonderling van God begaeft sijn’. Het Latijnse woord ‘idiota’ slaat op een leek, een ondeskundig persoon. Het Griekse idiotès had de onschuldige betekenis van ‘(ambteloos) burger; ongeschoolde; man uit...

2020-02-17

Idioot

Idioot, afgeleid van het Grieksche woord idios (eigen), beteekende oorspronkelijk het individu tegenover den Staat, voorts dengene, die zich niet met staatsaangelegenheden bemoeide en alzoo — daar dit gewoonlijk uit onkunde voortvloeide — den onkundige en onnoozele. Deze laatste beteekenis heeft het woord meerendeels behouden. Immers wij noemen den zoodanige, die van zijne kindsheid af achterlijk bleef in de ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens, ja, zoo achterlijk, dat deze niet in s...

2020-02-17

Idioot

zie Krankzinnig.

2020-02-17

idioot

1 m. zwak-, stompzinnige; onwetende domkop; 2 aj. stompzinnig; zeer dom, dwaas.

2020-02-17

idioot

idioot - m., stompzinnige.

2020-02-17

idioot

idioot - m. (idioten), halve krankzinnige, stompzinnige, iem. met een zwak hersengestel