Wat is de betekenis van Hypothese?

2021
2022-05-18
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Hypothese

Een hypothese is een veronderstelling die nog niet bewezen is. De hypothese maakt vaak deel uit van een onderzoek, waarbij de hypothese het verwachte antwoord is op de onderzoeksvraag. Het is zaak de hypothese met behulp van onderzoeken en/of experimenten te bewijzen. Mocht de hypothese door middel van een onderzoek of experiment worden ontkracht,...

Lees verder
2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hypothese

hypothese - Zelfstandignaamwoord 1. veronderstelling die nog niet bewijzen|bewezen is Woordherkomst afgeleid van these met het voorvoegsel hypo- Verwante begrippen onderstelling, veronderstelling

Lees verder
2018
2022-05-18
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Hypothese

Een uitspraak over verbanden tussen twee of meer variabelen die in empirisch onderzoek getoetst kan worden.

2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hypothese

hypothese - zelfstandig naamwoord uitspraak: hie-po-te-se 1. stelling die je voorlopig als waar aanneemt ♢ mijn hypothese is dat de rente zal dalen Zelfstandig naamwoord: hie-po-te-se de hypothese ...

Lees verder
2017
2022-05-18
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

hypothese

Een hypothese is een stelling die door wetenschappers wordt opgesteld op grond van een aantal waarnemingen of reeds voor waar gehouden kennis. Ze heeft de vorm van een algemeen geldende bewering en heeft tot functie de basis te vormen voor de afleiding (deductie) van weer andere ware beweringen.

2017
2022-05-18
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Hypothese

een stelling die voortvloeit uit een vermoeden. Deze stelling bevat meetbare begrippen en kan door toetsing worden aangenomen of verworpen.

2014
2022-05-18
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Hypothese

Hypothese - een hypothese vloeit voort uit een vermoeden. Dit vermoeden wordt uitgesproken als een feitelijke stelling. Dus een stelling alsof het waar is.

2014
2022-05-18
Dit is onderzoek!

Dit is onderzoek!

Hypothese

Een vaak op een theorie gebaseerde verwachting, die je in het onderzoek toetst.

2012
2022-05-18
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Hypothese

Een hypothese is een verwachting of veronderstelling waarvoor je met onderzoek het bewijs wilt leveren.

2007
2022-05-18
logopedie

Logopedisch Lexicon

Hypothese

(v.), een als voorlopige waarheid aangenomen veronderstelling (vermoeden) die nog statistisch of door experimenten moet worden bevestigd

2007
2022-05-18
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

hypothese

Het voorlopig antwoord op een onderzoeksvraag bij een wetenschappelijk (psychologisch) onderzoek dat betrekking heeft op een verzameling items in termen van meetwaarden met bepaalde eigenschappen; de samenhang daartussen of een verondersteld verschil tussen groepen ten behoeve van toetsing van een te onderzoeken (psychologisch) begrip.

1995
2022-05-18
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Hypothese

Een van tevoren geformuleerde stelling die nog niet bewezen is en die je in je onderzoek toetst.

1994
2022-05-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Hypothese

[Gr. hupothesis = onderstelling, van tithènai = stellen, zetten] vooronderstelling, voorlopig aangenomen stelling.

1993
2022-05-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Hypothese

(hypotese) voorlopig als waar aangenomen veronderstelling; wetenschappelijke stelling

1993
2022-05-18
NIMA

Nima marketing lexicon

Hypothese

Bewering over de waarde van een variabele of over de relatie tussen twee of meer variabelen.

1992
2022-05-18
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Hypothese

Zie wetten.

1992
2022-05-18
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Hypothese

Een van tevoren geformuleerde stelling die nog niet bewezen is en die je in je onderzoek kunt toetsen.

1955
2022-05-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Hypothese

veronderstelling, vermoeden.

1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hypothese

(<Gr.), v. (-n), als waarheid aangenomen maar niet bewijsbare veronderstelling, inz. geargumenteerde gissing ten aanzien van de wetenschappelijke verklaring van enig verschijnsel.

1949
2022-05-18
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Hypothese

(= Lat. hypothesis = Gr. xrrtó&zaïc, (hypothesis) = fundament, onderstelling). Aangenomen onderstelling ter wetenschappelijke verklaring van een verschijnsel.