Wat is de betekenis van Gaia-hypothese?

2019
2022-07-06
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Gaia-hypothese

Aardwetenschappelijke theorie over de samenhang tussen de levende natuur en de fysisch-chemische eigenschappen van aarde en atmosfeer, waarin een mondiaal werkend zelfregulerend mechanisme verondersteld wordt De systeembenadering van de aarde gaat terug op 19e-eeuwse geowetenschappers zoals Vladimir Vernadski, maar de bekendste theorie is die van d...

Lees verder
1985
2022-07-06
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Gaia-hypothese

[<Gaia (Gr. mythologie), personificatie van de aarde als voortbrengende natuurkracht], hypothese dat levensvormen niet op zichzelf staan en evenmin uitsluitend een systeem van onderlinge beïnvloeding vormen, maar daarnaast voortdurend in wisselwerking staan met hun levenloze omgeving. De Gaia-hypothese houdt in dat levensvormen niet...

Lees verder
1972
2022-07-06
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Gaia-hypothese

[<Gaia (Gr. mythologie), personificatie van de aarde als voortbrengende natuurkracht], hypothese dat levensvormen niet op zichzelf staan en evenmin uitsluitend een systeem van onderlinge beïnvloeding vormen, maar daarnaast voortdurend in wisselwerking staan met hun levenloze omgeving. De Gaia-hypothese houdt in dat levensvormen niet los gez...

Lees verder