Wat is de betekenis van alternatieve hypothese (H1)?

2016
2022-07-06
Cijfers spreken

Cijfers spreken

alternatieve hypothese (H1)

Tegendeel van de nulhypothese; veronderstelling dat er meer dan alleen maar toeval speelt en er dus in de populatie een verband of verschil bestaat; komt neer op de veronderstelling dat datgene wat wordt onderzocht of wordt vermoed, waar is.