Wat is de betekenis van Horizontale communicatie?

2024-07-24
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

horizontale communicatie

Communicatie tussen mensen op hetzelfde hiërarchische niveau.

2024-07-24
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

horizontale communicatie

Communicatie tussen medewerkers die op hetzelfde hiërarchische niveau werken binnen de organisatie.

2024-07-24
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Horizontale communicatie

Horizontale communicatie is communicatie tussen medewerkers op hetzelfde hiërarchische niveau.

2024-07-24
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Horizontale communicatie

Informatieoverdracht tussen mensen die een 'gelijke' positie hebben binnen de organisatie.

2024-07-24
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Horizontale communicatie

Communicatiestromen op dezelfde geleding van een organisatie.