2019-10-18

Horeca in Kolhorn

Volgens een opschrift gaat café De Roode Leeuw (Westfriesedijk 72) terug tot 1620, maar in de huidige vorm is het een dwars dijkhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met middengang en brede houten dakerker (gerestaureerd 1989). Café Schippers Welvaren (Nieuwe Streek 64) is een tweelaags dwars pand uit circa 1860.

2019-10-18

Horeca in Kolhorn

According to an inscription, café De Roode Leeuw (Westfriesedijk 72) goes back to 1620, but in its present form it is a transverse dike house from the second half of the 19th century with a central corridor and a broad wooden roof (restored 1989). Café Schippers Welvaren (Nieuwe Streek 64) is a two-storey cross building from around 1860.