Wat is de betekenis van hoesten?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hoesten

hoesten - Werkwoord 1. (inerg) een reflexmatige explosieve uitademing, die ontstaat bij prikkeling van de luchtwegen en deze reinigt van slijm en vreemde voorwerpen Hij was verkouden en hoestte enorm.

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hoesten

hoesten - regelmatig werkwoord uitspraak: hoes-ten 1. keelgeluid dat je maakt als je verkouden bent ♢ hij heeft de hele nacht liggen hoesten Regelmatig werkwoord: hoes-ten ik hoest jij/u...

2024-02-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

hoesten

Een reactie van je keel en je luchtpijp op prikkelende stoffen of op een ontsteking. Hoesten is een reflex: iets wat je lichaam vanzelf doet en zonder dat je het kunt onderdrukken. Het lichaam merkt bij hoesten dat je vaste deeltjes in de lucht of slijm uit je neusholte hebt ingeademd en maakt dan met veel lucht en beweging je luchtwegen (keel, luc...

2024-02-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Hoesten

Het hoesten in de droom kan het beste worden verklaard met de uitdrukking: ‘je kunt me wat’. Vaak speelt in de droom ook het werkelijke hoesten een rol, waarvan men echter onmiddellijk wakker wordt.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

hoesten

In het blijspel Jan Los, of den Bedroogen Oostindies vaêr [1721] van A. Alewijn komt de verwensing loop hoesten! voor: “Loop hoesten, krengen, met dat plaagen.” De betekenis ervan zal zoiets zijn als ‘loop heen, rot op’. Vergelijkbaar met deze verwensing is krijg de koorts! zie lopen.

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hoesten

Bij het hoesten wordt de lucht krampachtig en stootsgewijze door de stemspleet uit de longen geperst. De prikkel voor de hoest kan afkomstig zijn van het strottehoofd, de luchtpijpvertakkingen, longblaasjes en longvlies (pleura). Hij wordt veroorzaakt door ingeademde stof en rook, door slijmophoping of door droogte van de slijmvliezen. De droge hoe...

2024-02-25
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Hoesten

om speeksel en slijm (sputum) of vreemde voorwerpen uit de onderste luchtwegen naar buiten te werken. Dit is doelgericht hoesten, dat vanzelf door de prikkel van de storende bestanddelen opgewekt wordt. Om het naar buiten werken van taaie massa’s gemakkelijker te maken, wordt d.m.v. slijmoplossende middelen (zie Expectorans) het slijm vloeiba...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hoesten

v., hoastje; schor, blaffe.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hoesten

(hoestte, heeft gehoest), 1. de hoest hebben : hij hoest de hele dag; die rook maakt mij aan ’t hoesten; een hoest uitstoten: hoest me niet in mijn gezicht; 2. geluid als van de hoest vóórtbrengen, om zich de keel te schrapen, te waarschuwen enz.; 3. (overg.) bij een aanval van hoest voortbrengen: bloed hoest...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hoesten

Hierdoor tracht het organisme zich te beschermen tegen binnendringen van schadelijke stoffen in de luchtwegen. Tevens worden bij ontstekingen in de keel, de bronchiën en de longen, slijm en etter door hoesten verwijderd.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HOESTEN

is het opwekken van een plotselinge, krachtige uitademingsstoot, waardoor prikkelende deeltjes uit de luchtwegen worden weggeslingerd. Hiertoe wordt eerst diep ingeademd en vervolgens, terwijl de stemspleet gesloten is, krachtig uitgeademd; de druk in longen en luchtpijp stijgt nu zo sterk, dat de stemspleet plotseling wordt opengedrukt, waardoor d...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

hoesten

hoestte, heeft gehoest; een hoest uitstoten, een hoest hebben: dat zieke kind ligt te hoesten; ik hoest je wat, ik dank je.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

hoesten

(hoestte, heeft gehoest) 1. een hoest uitstoten. 2. een hoest hebben.

2024-02-25
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Hoesten

een gewijzigde uitademing, n.l. korte, klinkende, krachtige, bij stooten uitgevoerde uitademingen bij min of meer vernauwde stemspleet (meestal na een flinke en krachtige inademing; als deze niet voorafgaat ontstaat kuchen); wordt opgewekt door den prikkel van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen in de luchtwegen, en dient tot verwijdering...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

hoesten

(hoestte, heeft gehoest), 1. de hoest hebben: hij hoest de hele dag; die rook maakt mij aan het —; een hoest uitstoten: hoest me niet in mijn gezicht; 2. geluid als van de hoest voortbrengen, om zich de keel te schrapen, te waarschuwen enz.; 3. (overg.) bij een aanval van hoest voortbrengen: bloed —; door de hoest teweegbrengen: zijn...

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Hoesten

HOESTEN, (hoestte, heeft gehoest), den hoest hebben: hij hoest den heelen dag; die rook brengt mij aan ’t hoesten; hoestende den adem uitstooten: hoest me niet in mijn gezicht; bloed hoesten, bij of door het hoesten bloed opgeven; (gew.) ik zou je wat hoesten, ik doe het niet, ik geef er den brui van; ik hoest hem wat, ik bekreun mij niet om hem; g...

2024-02-25
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)