Wat is de betekenis van Het stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven?

1997
2021-08-02
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Het stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven

Het stedelijk Van Abbemuseum (Bilderdijklaan 10) uit 1933-'36 werd gebouwd in opdracht van sigarenfabrikant H.J. van Abbe; A.J. Kropholler ontwierp het. Het museum ligt op een door tuinarchitect D.F. Tersteeg ontworpen terreinverhoging in een plantsoen.Het gebouw maakt als geheel een gesloten indruk en heeft een karakteristieke, robuust vormge...

Lees verder