Wat is de betekenis van Het kruithuisje met hoogwaterkanon in Blankenham?

1998
2022-08-11
Monumenten in Overijssel

Encyclopedie over monumenten in Overijssel (2010)

Het kruithuisje met hoogwaterkanon in Blankenham

Het kruithuisje met hoogwaterkanon (Blokzijlerdijk bij nr. 1) aan de Anna Ruardiekolk is een gedeeltelijke reconstructie van de situatie zoals die op twee plaatsen langs de oude Zuiderzeedijk werd gecreëerd na de grote dijkdoorbraken van 1776 en 1825. Kanonschoten moesten de inwoners waarschuwen voor overstromingsgevaar. Het huidige kruithuis...

Lees verder