Monumenten in Overijssel

Encyclopedie over monumenten in Overijssel (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Het kruithuisje met hoogwaterkanon in Blankenham

betekenis & definitie

Het kruithuisje met hoogwaterkanon (Blokzijlerdijk bij nr. 1) aan de Anna Ruardiekolk is een gedeeltelijke reconstructie van de situatie zoals die op twee plaatsen langs de oude Zuiderzeedijk werd gecreëerd na de grote dijkdoorbraken van 1776 en 1825. Kanonschoten moesten de inwoners waarschuwen voor overstromingsgevaar.

Het huidige kruithuisje stamt uit 1912. Het kanon, voor het laatst gebruikt in 1932, is een in 1817 te Luik gegoten twaalfponder.

Het andere hoogwaterkanon langs de dijk is naar Schokland verplaatst.