Wat is de betekenis van Hera?

2020
2021-09-22
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Hera

Verwant met Grieks héroos 'held', dus: 'de heldin', oorspronkelijk dezelfde stam als Lat. servare (serwa-) 'bewaken, behoeden'. Naam van de zus en vrouw van Zeus (Lat. Juno), godin van het huwelijk.

2017
2021-09-22
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Hera

Hera - (Lat.: Iuno) Kijfzieke, grimmige en jaloerse godin, zuster en echtgenote van Zeus, en aldus koningin van de Olympos. Zij was de dochter van Kronos en Rheia, beschermster van huwelijk en huwelijkstrouw en geboorte. Vóór een huwelijksviering offerde men aan Hera Teleia en Zeus Teleios, en haar cultusbeeld werd elk jaar door een bad gereinigd z...

Lees verder
2017
2021-09-22
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Hera

De Griekse godin Hera (Juno voor de Romeinen) was de dochter van Rheia en de Titaan Kronos. Vlak na Hera's geboorte verslond Kronos haar. Zeus, Hera's broer, redde haar uit Kronos' lichaam en trouwde met haar. Zeus en Hera kregen vier kinderen: Ares, Eileithyia, Hebe en Hephaistos. Hera vond Hephaistos zó lelijk dat zij hem van de Olympus slingerde...

Lees verder
2017
2021-09-22
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Hera

Hera (Lat. iuno) was de dochter van Rheia en Kronos, die haar bij haar geboorte verslond. Ze werd uit het lichaam van haar vader bevrijd door haar broer Zeus, met wie zij een heilig huwelijk (hieros gamos of hierogameia) sloot. Ze schonk Zeus vier kinderen: Ares, de godin van de geboorte Eileithyia, Hebe en Hephaistos. Dit laatste kind vond zij zo...

Lees verder
2004
2021-09-22
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Hera

Griekse godin van het huwelijk, echtgenote van Zeus, door de Romeinen Juno genoemd. Attribuut: pauw.

1981
2021-09-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hera

zie Griekse goden.

1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Hera

in de Griekse mythologie dochter van Kronos en Rhea, zuster en gemalin van Zeus, moeder van o.a. Ares, Hefaistos, Hebe, Eileithyia. Hera was oorspronkelijk landsgodin van Argos (Mykene), dat ook hoofdzetel van haar verering was. Ook elders in de Peloponnesos werd zij vereerd, o.a. te Olympia, en op Samos, en later in Groot-Griekenland (Paestum). Zi...

Lees verder
1964
2021-09-22
voornamen

Voornamenboek

Hera

v Verwant met Gri. héroos 'held', dus: 'de heldin', oorspr. dezelfde stam als Lat. servare (serwa-) 'bewaken, behoeden’. Naam van de zuster en vrouw van Zeus (Lat. Juno), godin van het huwelijk.

Lees verder
1961
2021-09-22
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

HERA

Voornaamste Griekse godin, dochter van Cronus en Rhea. Zij was de zuster en tevens echtgenote van Zeus. Lastig en trots van aard als zij was, moest Zeus soms zelfs tegen haar zijn almacht tonen om haar koppig karakter wat meer volgzaam te maken. De talloze liefdesavonturen en minnerijen van haar man, waren voor Hera even zovele bronnen van ergernis...

Lees verder
1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hera

de hemelvorstin, dochter van Cronus en Rhea, zuster en gemalin van Zeus, beschermster van het huwelijk en als zodanig steeds ijverzuchtig wegens Zeus’ vele escapades ; anderzijds echter wordt hun echtvereniging als de meest ideale verheerlijkt. Zij wordt afgebeeld als een schone statige vrouw ; in haar trekken verenigen zich bevalligheid en w...

Lees verder
1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hera

(Gr. myth.), dochter van Kronos en Rhea, zuster en echtgenote van Zeus. Godin van het huwelijk.

1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hera

(Lat.: Juno), i/d Grieksche myth.. gemalin v. Zeus, koningin der góden, symbool v/d huwelijkstrouw.

1916
2021-09-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hera

Hera - de 103de planetoide, in 1868 ontdekt. Bereikt gemiddeld de grootte 10.

1910
2021-09-22
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Hera

Hera - Ἥρα, Juno, oudste dochter van Cronus en Rhea, opgevoed door Oceanus en Tethys, zuster en gemalin van Zeus, met wien zij 300 jaar heimelijk gehuwd was, voordat hij de heerschappij over de goden verwierf en haar openlijk als zijne gemalin deed erkennen. Als zoodanig wordt zij door goden en menschen zeer hoog geëerd, ook Zeus zel...

Lees verder
1898
2021-09-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hera

HERA, v. (myth.) zuster en gemalin van Zeus.