Wat is de betekenis van helaas?

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

helaas

helaas - Bijwoord 1. jammer genoeg, spijtig genoeg We hebben er alles aan gedaan, maar het is helaas niet gelukt. Helaas voor de gevangene mislukte zijn vluchtpoging. helaas - Tussenwerpsel 1. een uitroep van spijt, ontgoocheling...

2023-12-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

helaas

helaas - bijwoord uitspraak: he-laas 1. jammer genoeg ♢ helaas had ik geen paraplu bij me Bijwoord: he-laas

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Helaas

De grammatica noemt woorden als helaas, au, bah, koest, sakkerloot en tientallen meer: tussenwerpsels. Ze maken in zoverre geen deel van de zin uit dat ze noch tot het onderwerp of gezegde noch tot de bepalingen gerekend kunnen worden. Helaas luidde in het Middelnederlands alaes of aylaes. Al deze woorden zijn, evenals het Engelse alas overgenomen...

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Helaas

tw., uitroep van smart of droefheid, eilaas : helaas ! helaas! hoe vlieden onze dagen ; ’t is helaas gebeurd, tot mijn spijt is het gebeurd.

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

helaas

(zie eilaas), tw.,uitroep van smart, droefheid: helaas, hij stierf! helaas niet!

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

helaas

(he'la:s) tw. eilaas.

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

helaas

tw., pathetische uitroep van smart of droefheid: —! — ! hoe vlieden onze dagen; als bw. van modaliteit: het is — gebeurd, tot mijn spijt is het gebeurd; ik kan dat — niet toestaan.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Helaas

HELAAS, tw. uitroep van smart of droefheid, eilaas helaas helaas hoe vlieden onze doggen; ’t is helaas gebeurd, tot mijn spijt is het gebeurd.