Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Gepubliceerd op 10-04-2020

Helaas

betekenis & definitie

De grammatica noemt woorden als helaas, au, bah, koest, sakkerloot en tientallen meer: tussenwerpsels. Ze maken in zoverre geen deel van de zin uit dat ze noch tot het onderwerp of gezegde noch tot de bepalingen gerekend kunnen worden.

Helaas luidde in het Middelnederlands alaes of aylaes. Al deze woorden zijn, evenals het Engelse alas overgenomen uit het Franse hélas, dat in het Oudfrans aylas luidde en waarvan het tweede deel, las, teruggaat op het Latijnse lassus dat: vermoeid betekende. Enigermate daarmee in overeenstemming is helaas een uitroep van droefheid of bekommernis. Ook in de betekenis: tot mijn leedwezen komt helaas voor. Men zegt: ik heb me helaas verlaat.