Wat is de betekenis van Heiligen?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

heiligen

heiligen - Werkwoord heiligen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord heilige

Lees verder
2017
2021-04-16
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Heiligen

In de bijbel komt de term 'heilige' voor als een benaming die christenen aan elkaar gaven. Eigenlijk betekent het niets anders dan 'gelovigen uit alle tijden'. Later mochten alleen christenen heilig heten die door hun leefwijze of hun marteldood Christus hadden nagevolgd. Vanaf de 10de eeuw bepaalde de katholieke kerk in Rome wie het predikaat 'hei...

Lees verder
2004
2021-04-16
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Heiligen

Heiligen zijn personen die een speciale plek in de hemel hebben verdiend. Heiligen zijn vrij van zonden. In de iconografie van heiligen zijn de volgende groepen te onderscheiden: profeten, martelaren, apostelen, evangelisten, aartsvaders, kerkvaders, narren, artsen- en apothekersheiligen, soldatenheiligen, akker- en veeheiligen, nationale heiligen...

Lees verder
1982
2021-04-16
De Tale Kanaans

J. van Delden

heiligen

allen die Christus toebehoren, alle christenen.

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

heiligen

(heiligde, heeft geheiligd), (overg.) 1. wijden aan, bestemmen voor God; vandaar ook in het algemeen: wijden (aan); 2. voor de dienst van de godheid geschikt of waardig maken, wijden: een kerk, een altaar geheiligde vaten; een geheiligde plaats; zich -,zich tot een heilige handeling voorbereiden; 3. de onheilige, ongoddelijke natuur wegnemen, lou...

Lees verder
1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Heiligen

v., hilligje.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Heiligen

(heiligde, heeft geheiligd), 1. wijden aan, bestemmen voor God: heiligt mij alle eerstgeborenen (Exod. 13 : 2); — vand. ook in ’t alg. : wijden (aan); 2. voor de dienst der godheid geschikt of waardig maken, wijden: een kerk, een altaar heiligen; geheiligde vaten ; een geheiligde plaats;zich heiligen,...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Heiligen

HEILIGEN, (heiligde, heeft geheiligd), voor heilig erkennen: gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; Uw naam worde geheiligd; — heilig, vroom maken: heilig mij, o Heer; wijden aan God: heilig mij alle eerstgeborenen; eene kerk, een altaar heiligen; — wijden: eene geheiligde hostie; eene geheiligde plaats; — zich heiligen, z...

Lees verder