Wat is de betekenis van Heiligen?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

heiligen

heiligen - Werkwoord heiligen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord heilige

2023-12-11
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Heiligen

In de bijbel komt de term 'heilige' voor als een benaming die christenen aan elkaar gaven. Eigenlijk betekent het niets anders dan 'gelovigen uit alle tijden'. Later mochten alleen christenen heilig heten die door hun leefwijze of hun marteldood Christus hadden nagevolgd. Vanaf de 10de eeuw bepaalde de katholieke kerk in Rome wie het predikaat 'hei...


Direct alle 11 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Heiligen

Heiligen zijn personen die een speciale plek in de hemel hebben verdiend. Heiligen zijn vrij van zonden. In de iconografie van heiligen zijn de volgende groepen te onderscheiden: profeten, martelaren, apostelen, evangelisten, aartsvaders, kerkvaders, narren, artsen- en apothekersheiligen, soldatenheiligen, akker- en veeheiligen, nationale heiligen...

2023-12-11
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Heiligen

Zijn een voorbeeld en een voorspraak voor de gelovigen; hun levensbeschrijvingen en de wonderen die zij tijdens hun leven en na hun dood hebben verricht worden opgetekend in vitae, die niet als gewone biografieën moeten worden beschouwd. Heilig werd men door de verheffing van de relieken op het altaar (elevatio) of later door canonisatie door...

2023-12-11
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

heiligen

allen die Christus toebehoren, alle christenen.

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Heiligen

v., hilligje.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Heiligen

(heiligde, heeft geheiligd), 1. wijden aan, bestemmen voor God: heiligt mij alle eerstgeborenen (Exod. 13 : 2); — vand. ook in ’t alg. : wijden (aan); 2. voor de dienst der godheid geschikt of waardig maken, wijden: een kerk, een altaar heiligen; geheiligde vaten ; een geheiligde plaats;zich heiligen,...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

heiligen

heiligde, heeft geheiligd; 1. wijden aan God: heilig mij alle eerstgeboornen; 2. heilig doen zijn: het doel heiligt de middelen; Uw naam worde geheiligd; 3. als heilig erkennen: de Sabbat heiligen, in ere houden.

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

heiligen

('heiləgən) (heiligde, heeft geheiligd) 1. voor → heilig (11) erkennen : geheiligd worde uw naam. 2. aan God toewijden : een kerk -. 3. heilig, vroom maken : heilig mij, o Heer. 4. heilig, godvruchtig doorbrengen, in ere houden : de zondag -. 5. tot iets heiligs, eerbiedwaardigs maken : een geheiligde bodem. → doel.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

heiligen

(heiligde, heeft geheiligd), (overg.) 1. wijden aan, bestemmen voor God; vandaar ook in het algemeen: wijden (aan); 2. voor de dienst van de godheid geschikt of waardig maken, wijden: een kerk, een altaar geheiligde vaten; een geheiligde plaats; zich -,zich tot een heilige handeling voorbereiden; 3. de onheilige, ongoddelijke natuur wegnemen, lou...

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Heiligen

HEILIGEN, (heiligde, heeft geheiligd), voor heilig erkennen: gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; Uw naam worde geheiligd; — heilig, vroom maken: heilig mij, o Heer; wijden aan God: heilig mij alle eerstgeborenen; eene kerk, een altaar heiligen; — wijden: eene geheiligde hostie; eene geheiligde plaats; — zich heiligen, z...