Wat is de betekenis van hartstocht?

2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hartstocht

hartstocht - Zelfstandignaamwoord 1. sterke drang van de zinnelijke natuur 2. waar het hart sterk naar uitgaat, passie 3. onstuimige liefde zij las graag romans over ziedende, alles verzengende hartstocht tussen arme beeldschone vrouwen en heren van adel Woordherkomst samenstellin...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hartstocht

hartstocht - zelfstandig naamwoord uitspraak: harts-tocht 1. groot verlangen naar iets, of grote liefde voor iets ♢ wielrennen is haar hartstocht Zelfstandig naamwoord: harts-tocht de hartstocht Synoniemen...

Lees verder
1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hartstocht

m. (-en), 1. sterke drang, drift van de natuur om te voldoen aan wat zij begeert, passie (abstract en concreet), soms met de gedachte dat men zich daardoor tot daden laat brengen die het verstand af keurt, onstuimigheid in doen of in denken: de slaaf zijn van zijn hartstochten; zich door zijn hartstochten laten meeslepen (of beheersen), eraan toege...

Lees verder
1965
2021-07-27
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

HARTSTOCHT

hevige gemoedstoestand gericht op een exclusief iets en in staat de zichtbare wereld zoals we hem zien, te veranderen (verblinding). Ribot vergelijkt de hartstocht met een → idée-fixe die het gehele bewustzijn in beslag neemt en de andere gedachten min of meer verduistert.

1955
2021-07-27
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HARTSTOCHT

betekent letterlijk: datgene waarnaar het hart getrokken wordt (tocht = trek). Verwant hiermede is het woord zucht (ook verwant met trekken), bijv. in eerzucht, drankzucht. Men gebruikt het woord thans bij voorkeur voor een sterke, soms overweldigende drang, drift of zucht en dan dikwijls in een zedelijk ongunstige betekenis vanwege de onbeheersthe...

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hartstocht

s., (herts)tocht, -tochtme.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hartstocht

m. (-en), 1. sterke drang, drift der (zinnelijke) natuur om te voldoen aan hetgeen zij begeert, passie (abstr. en concr.), soms met de gedachte dat men zich daardoor tot daden laat vervoeren die het verstand afkeurt, onstuimigheid in doen of in denken: de slaaf zijn van zijn hartstochten; zich door zijn hartstochten laten medeslepen (of b...

Lees verder
1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Hartstocht

Hartstocht - Ook drift of passie, worden genoemd de strevingen (het drijven) van het zinnelijk streefvermogen, waartoe ook de affecten van het zinnelijk gevoelsleven behooren. Ze behooren tot dat levensgebied in den mensch, dat hij gemeen heeft met het dier. De h. hebben tot voorwerp hun eigen goed en kwaad, d.i. het zinnelijk waarneembaar goed en...

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hartstocht

HARTSTOCHT, m. (-en), hevige gemoedsbeweging, sterke begeerte die de ziel vervult, drift, passie, waardoor men zich soms tot daden laat vervoeren, die het verstand afkeurt, onstuimigheid in doen of in denken de slaaf zijn van zijne hartstochten; zich door zijne hartstochten laten medesleepen (of beheerschen), er aan toegeven; — zijne hartstoc...

Lees verder
1898
2021-07-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Hartstocht

zie Drift.