2020-02-25

Handel op tijd

Handel op tijd - handel in goederen en effecten tegen een gegeven prijs of koers, op voorwaarde, dat ze later geleverd en betaald zullen worden. Zie Termijnhandel.