Wat is de betekenis van handel?

2024-05-28
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-28
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

handel

1) (1972) (euf.) (meestal verkleinvorm) mannelijk geslachtsorgaan. Van het Engelse 'handle' (handvat) maar met een Nederlandse uitspraak van de a. Of gaat het hier om een interpretatie van de informele betekenis van 'handel', nl. spulletje? • Maar toen ik hem naakt en met een stijve pik aan Lionel wilde voorstelle...

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

handel

handel - Zelfstandignaamwoord 1. (economie), (handel) de inkoop|in- en verkoop van goederen 2. winkel 3. handelswaar handel - Zelfstandignaamwoord 1. handgreep, handvat, hendel handel - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord handeldrijven: zij dreven daar a...

2024-05-28
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

handel

Te gebruiken voor het kopen, verkopen of ruilen van producten.

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

handel

handel - zelfstandig naamwoord uitspraak: han-del 1. het kopen en verkopen ♢ dat boek is niet meer in de handel 1. het uit de handel nemen [het niet langer verkopen] ...

2024-05-28
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Handel

Kopen en verkopen van allerlei goederen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Handel

Thales van Milete was volgens de overlevering de eerste filosoof en hij was tevens een rijke koopman. Vandaag de dag hebben mensen met interesse in filosofie zelden belangstelling voor het zakenleven en interesseren zakenmensen zich bijna nooit voor filosofie.1 De keer dat ik iemand ontmoette die beide liefhebberijen wel combineerde, herinner ik me...