Synoniemen van haard

2019-11-22

haard

haard - zelfstandig naamwoord 1. apparaat waarmee je een huis verwarmt ♢ doe de haard aan, het is hier koud! 1. open haard [open stookplaats onder de schoorsteen] 2. eigen haard is goud waard [het is nergens zo goed als thuis] 2. plaats waar iets ontstaa...

2019-11-22

haard

haard - Zelfstandignaamwoord 1. een plaats in de woning bedoeld om er een vuur te branden Hij warmde zijn koude handen bij de haard. 2. een plaats van waaruit zich een ziekte of andere ramp verspreidt, een focus De haard van deze aardbeving bevond zich recht onder die stad. Verwante begrippen [1] schouw, stookplaats, huiselijk, [2] brandpunt, broeinest

2019-11-22

Haard

zie Verwarming.

2019-11-22

haard

haard - Wordt gebruikt voor de vloeren van open haarden en de delen van de vloer die daar direct naast liggen.

2019-11-22

Haard

Haard - 1° (geol.) het uitgangspunt van een verschijnsel: bijv. aardbevingshaard (→ Aardbeving), vulkaanhaard (→ Vulkanisme). 2° Haard beteekent in geneesk. zin de plaats, waar, ten gevolge van een opeenhooping van ziektekiemen, weefselveranderingen ontstaan zijn. Vanuit dezen ziektehaard kunnen giftstoffen naar het overige lichaam gevoerd worden en zoo tot alg. ziekteverschijnselen aanleiding geven. Ook kunnen bacillen uit den h. naar andere deelen van het lichaam vervoerd wor...

2019-11-22

Haard

Eertijds verzamelplaats van de familie, thans van microben.