2019-08-23

H

H, v. (’s), 8ste letter van het alphahet; stuur hem naar de Oost en geef hem de drie H’s mee, houd hem hier, laat hem niet gauw terugkomen; — de drie H*s op den rug hebben, van predikanten gezegd die geen kans hebben om naar elders beroepen te worden; — H-ijzer, ijzeren binten of balken waarvan de doorsnede den vorm der letter H heeft; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met h beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 200 — In afkortingen : H. of h...

Lees verder
2019-08-23

H

H - heroïne. Komt voor in opium en wordt meestal ook rechtstreeks gewonnen uit opium. Soms verkregen door een bewerking van morfine, een ander bestanddeel van opium. Het heroïneprobleem krijgt veel aandacht in de media, denk aan de zgn. heroïnehoertjes. Er is ook al sprake van heroïnebabys (in medisch slang: jammerkatjes). Heroïne kan geïnhaleerd worden of geïnjecteerd. Minder gebruikelijk is het roken. Syn.: boy (vergelijking van de mannelijke rol in de geslachtsgemeenschap met het seksu...

Lees verder
2019-08-23

H

H - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de h, de achtste letter van het alfabet Zie ook h

Lees verder
2019-08-23

h

h - afkorting 1. symbool voor hoogte ♢ h 1.50 m en br 1.00 m Afkorting: h

Lees verder
2019-08-23

H

In de drugsscene een afkorting van heroïne. Alhoewel het hier vooral om codetaal gaat moet toch opgemerkt worden dat afkortingen en verkortingen een populaire techniek zijn van de eufemismenbedenkers. Dergelijke woorden zijn immers veel minder confronterend. In het Amerikaanse drugsjargon werd deze afkorting al in 1930 opgetekend. Of: je moet gaan spuiten, lekker H gaan spuiten… Hans Plomp: Het Amsterdams Dodenboekje. 1970 De drempelvrees om heroïne ‘H’ in het jargon te proberen...

Lees verder
2019-08-23

H

H - De achtste letter van het Latijnsche —, de vijfde van het Phoenicische alphabet. In de scheikunde is H= hydrogenium (waterstof), in namen van munten, maten en gewichten staat het voor hecto (Gr. = 100), op medische recepten voor herba (Lat. kruid) of hora (Lat. uur), in de electrotechniek is h (Henry) eenheid van maat; H. B. S. = Hoogere Burgerschool ; H. C. = House of Commons ; h. e. = hoe est (Lat. = dat is) ; H. H. = Heeren ; H. I. S. = hic iacet sepultus (Lat. = hier ligt begraven) ; h...

Lees verder
2019-08-23

H

H, de achtste letter van ons alphabeth, de vijfde in het Phoenicische, is eigenlijk slechts eene uitademing (aspiratie). De Grieken hadden voor haar geen afzonderlijk letterteeken, maar wezen haar aan door een haakje ('), hetwelk zij spiritus asper (scherpe aanblazing) noemden. De Italianen hebben het letterteeken wél, maar laten het nooit hooren, en bij de Franschen, die het ook bezitten, is zulks slechts zelden het geval. In het Spaansch is de oorspronkelijke ƒ van sommige woorden door de h...

Lees verder
2019-08-23

H

H - G. Haag (Hoog) G. Haag (Hoog) werkzaam in het midden der 18de eeuw. Miniatuurschilder van portretten. Rijksmuseum Amsterdam: twee portretminiaturen op ivoor: Willem IV. prins van Oranje (gem. G. Haag of Hoog) en een portret van Ferdinand, hertog van Brunswijk-Luneburg (gem. G. Haag of Hoog 1761). Scheen.

Lees verder
2019-08-23

H

H, - als Romeinsch cijfer = 200.

2019-08-23

H

H - H, achtste letter van het alphabet; stelt in de Ned. taal een aspiratie voor. Het teeken gaat terug op de Grieksche [I]H[/I]; deze is ontstaan uit de Phoenicische cheth en had in het Oostelijk Grieksch de klankwaarde ê (êta) gekregen, door verlies der aspiratie; de aspiratie bleef echter behouden in het Westelijk Grieksch, van waaruit de letter in het Lat. alphabet kwam met deze klankwaarde. Afkortingen. H of h in Rom. inschriften, enz. = Hadrianus, habet, hic, homo, enz.; h in t...

Lees verder