Wat is de betekenis van gymnastiek?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gymnastiek

gymnastiek - Zelfstandignaamwoord 1. (sport) oefeningen voor de gezondheid van een mens Mijn oma deed iedere morgen aan gymnastiek.

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gymnastiek

gymnastiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: gym-nas-tiek 1. lichaamsoefeningen om je spieren sterk en lenig te maken ♢ mijn oma zit op gymnastiek voor bejaarden Zelfstandig naamwoord: gym-nas-tiek de gymnastiek...

Lees verder
2008
2022-11-30
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

gymnastiek

(de; g.mv.) 1 GY - lichaamsoefeningen die ten doel hebben de spierkracht, lenigheid, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam te bevorderen, syn. gym: verouderd reine gymnastiek, gymnastiek die natuurlijke bewegingsvormen omvat, behorende tot de ritmische en de vormende gymnastiek. 2 GY (school)les in gymnastiek, syn. bewegingsonderwijs,...

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Gymnastiek

lichaamsoefeningen

1991
2022-11-30
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Gymnastiek

Eerste in de Zaanstreek in georganiseerd verband beoefende sport; lange tijd ook de meest beoefende sport, later in omvang voorbijgestreefd door voetbal en tennis. In 1989 waren bij de Zaanse gymnastiekverenigingen een kleine 5000 personen als lid aangesloten. Gymnastiek (waar ook turnen toe wordt gerekend) is een der oudste sporten. Reeds bij de k...

Lees verder
1990
2022-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gymnastiek

gymnastiek - Atletische wedstrijdsport waarbij op bekwame wijze fysieke kracht-, lenigheids- en evenwichtsoefeningen moeten worden uitgevoerd op en aan toestellen zoals matten, evenwichtsbalken, bruggen, paarden en ringen. Gebruik ‘acrobatiek’ voor de kunst van het draaien, balanceren en springen voorzover als voorstelling gepresenteerd...

Lees verder
1985
2022-11-30
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GYMNASTIEK

Bonden: 1. Koninklijk Nederlands gymnastiekverbond (KNGV). Opgericht: 15 maart 1868, predikaat koninklijk 1919. Officieel orgaan: Het Turnblad. Secr. bestuur: Mevr. M.Uijlenhoet-Smid, Loon op Zand. Kring Noord-Brabant: P. L. van Dortmont, Oosterhout. 2. Koninklijk Ned. Christelijk Gymnastiekverbond (KNCGV). Opgericht: 26 maart 1910, predikaat konin...

Lees verder
1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gymnastiek

De Oude Grieken verstonden onder gymnastiek iedere vorm van lichaamsoefening of lichamelijke opvoeding. De moderne gymnastiek heeft speciaal de gezonde lichaamshouding, vooral voor jonge mensen, op het oog: lichamelijke zwakheden moeten worden overwonnen en latere gebreken voorkomen. Daarnaast schenkt de gymnastiek ook aandacht aan de ritmische bew...

Lees verder
1981
2022-11-30
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Gymnastiek

ritmische g. is een vorm van lichaamsoefening zonder toestellen; deze is bedoeld voor een harmonische ontwikkeling van het lichaam en er bestaan verschillende systemen voor. Is ingesteld op versoepeling en het harmonisch samenspel van de bewegingen en heeft in sommige systemen meer met dans dan met sport te maken. Is bedoeld voor het overwinnen van...

Lees verder
1976
2022-11-30
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

GYMNASTIEK

(turnen) Neemt in Friesland van oudsher een belangrijke plaats in; vrijwel iedere stad en dorp beschikt over een gymnastiekvereniging. Deze ondervinden door komst van sporthallen tegenwoordig veel concurrentie van zaalsporten. Op het gebied van het damesturnen is Frl. nog steeds op landelijk niveau vertegenwoordigd; herenturnen loopt echter steeds...

Lees verder
1958
2022-11-30
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GYMNASTIEK

Behalve een der oudste, ook een der meest beoefende takken van sport in Frl. De Turnkring Frl. van het Kon. Ned. G. Verbond heeft ruim 80 verenigingen met ca. 18000 leden, het District Frl. van het Ned. Chr. G. Verbond telt ruim 30 verenigingen met 10000 leden. Na 1880 werd er, ook in wedstrijdverband, al aan G. gedaan. Succesvol was de Huizumer...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gymnastiek

leer en kunst der lichaamsoefeningen

1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GYMNASTIEK

zie Lichamelijke opvoeding.

1954
2022-11-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gymnastiek

systematische bewegingsoefeningen van het lichaam, teneinde dit in goede conditie te houden; een uitermate nuttig tegenwicht tegen de ongezonde (zittende) leef- en werkwijzen van velen. In bepaalde gevallen zullen speciaal uitgezochte oefeningen ook een rol kunnen spelen bij het herstel van gezondheid en validiteit: heilgymnastiek onder deskundige...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gymnastiek

s., gymnastyk.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gymnastiek

(<Gr.), v., (bij schoolkinderen vaak GYMNASTIE), 1. de kunst en de leer der stelselmatige lichaamsoefeningen, ten doel hebbend de spierkracht, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam te bevorderen: gewoonlijk die oefeningen zelf: gymnastiek doen, gymnastiseren; 2. (meton.) les in gymnastiek : naar de gymnastiek gaan, op de...

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gymnastiek

zie Lichamelijke Oefeningen.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gymnastiek

v. (Fr. gymnastique. Gr.-Lat. gymnastica [ars = kunst]: stelselmatige lichaamsoefeningen; ook: de leer er van): onderwijs in de gymnastiek; gymnastiek doen.

1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gymnastiek

systematische lichaamsoefening. In ons land vooral twee richtingen : de Duitsche en Zweedsche, de laatste gebruikt minder hulpmiddelen dan de eerste. G. is in Ned. een verplicht leervak op lagere en middelt), scholen. Onderscheiden worden: rhythmische g., heil-g. (ter genezing v. afwijk.), ademhalings-g.

Lees verder
1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gymnastiek

Gymnastiek - Hieronder verstaat men alle opzettelijk uit te voeren lichaamsbewegingen, welke dienen om den lichamelijken welstand te bestendigen, te bevorderen of te verbeteren. Dit is de hygiënische beteekenis, het naaste doel. Daarnaast behoort de g. en zeker de schoolgymnastiek gunstig in te werken op de verstandelijke vermogens, op de gods...

Lees verder