Wat is de betekenis van Rhythmische gymnastiek?

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rhythmische gymnastiek

Deze benaming wordt gegeven aan de oefeningsvormen van bepaalde gymnastiek- en danssystemen, welke den mensch willen brengen tot het toepassen van zijn rhythme in zijn bewegingen. Steunend op uiteenzettingen over rhythme van ➝ Klages werd uitgegaan van het beginsel, dat de menschen in het algemeen en ieder mensch in het bijzonder een door natuur en...

Lees verder
1928
2023-02-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Rhythmische gymnastiek

Hieronder wordt verstaan een bepaalde stroming in de gymnastiek, die zich tussen de jaren 1924 en 1934 vrijwel in alle beschaafde landen heeft voorgedaan. Hoewel in het begin der vorige eeuw in Frankrijk en zelfs nog vroeger in Zwitserland al sporen van rhythmische gymnastiek in de gewone gymnastiekbeoefening te vinden zijn, is toch de eigenlijke r...

Lees verder