Wat is de betekenis van Gulden snede?

2024-07-25
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-25
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

gulden snede

Sectio aurea, sectio divina. Verdeling van een lijn, zodanig dat het langste stuk middelevenredig is tussen het kortste stuk en de som van beide. D.w.z. de verhouding tussen de breedte en de lengte van een vlak is gelijk aan de verhouding tussen de lengte van het vlak en de som van de breedte en de lengte van dat vlak. In formule: a : b = b : (a +...

2024-07-25
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Gulden snede

Ideale verhouding die al door de Grieken werd toegepast. Met de gulden snede dacht men het geheim van harmonieuze schoonheid te kunnen uitdrukken. Het draait om de verdeling van een lijnstuk, waarbij het kleine deel zich verhoudt tot het grote, als het grote tot het gehele lijnstuk. Die verhouding is ongeveer 5:8.

2024-07-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

gulden snede

Gulden snede is een verdeling van een lijnstuk in twee ongelijke delen; het kleinste deel (minor) verhoudt zich tot het grootste deel (major) als het grootste deel tot het gehele lijnstuk; in de Griekse (zie Grieken (2)) en Romeinse (zie Romeinen (2)) oudheid en de renaissance als ideale maten gebruikt; komt in de natuur vaak voor; verhouding is on...

2024-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gulden snede

gulden snede - Een algemeen aangenomen regel gebaseerd op de verhouding tussen twee ongelijke delen van een geheel, waarvan de verhouding van het kleinere deel tot het grotere deel gelijk is aan de verhouding van het grotere deel tot het geheel.

2024-07-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gulden snede

de verdeling van een lijnstuk (AB) in twee delen, zodanig dat de verhouding tussen het kleinste en het grootste deel gelijk is aan de verhouding tussen het grootste deel en het hele lijnstuk; dus BC : AC = AC : AB. Hiervoor moet BD de helft van AB zijn en ED gelijk aan BD; AE is dan AC. De verdeling volgens de gulden snede speelt een rol in de kuns...

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gulden snede

(sectio aurea), de verdeling van een lijnsegment AB in twee delen AP en PB, dat het grootste stuk AP middelevenredig is tussen het kleinste stuk BP en de gehele lijn AB en derhalve AP2 = AB X BP, uit welke voorwaarde de deelverhouding ½ (- 1 + √5) voortvloeit. De oude Grieken bestudeerden deze deelverhouding, waaraan zij een bijzondere...

2024-07-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GULDEN SNEDE

(ook gouden snede, sectio aurea, sectio divina) of verdeling in uiterste en middelste reden, noemt men een zodanige verdeling van een lijnsegment AB in twee delen AP en PB, dat het grootste stuk AP middenevenredig is tussen het kleinste stuk BP en de gehele lijn AB en derhalve AP2 = AB x BP, uit welke voorwaarde de deelverhoudi...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Gulden Snede

De verdeeling van een lijn zoodanig, dat het langste stuk middenevenredig is tusschen het geheel en het kortste stuk. a : b = b : (a + b). In den gildentijd gebruikte men deze verhouding en de verhouding 1 : 2 algemeen. Baksteenen waren 1½ bij 3, bij 4½ Amsterdamsche duimen en de ruiten hadden die verhouding in lengte en breedte; de...