Wat is de betekenis van gulden?

2019
2023-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gulden

gulden - Zelfstandignaamwoord 1. (numismatiek) de munteenheid op Curaçao en Sint Maarten, voorheen ook in andere landen In Nederland wordt niet meer met de gulden betaald. gulden - Bijvoeglijk naamwoord 1. vaak overdrachtelijk van goud vervaardigd ...

Lees verder
2018
2023-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gulden

gulden - zelfstandig naamwoord uitspraak: gul-den 1. Nederlandse munt die 100 cent waard was ♢ dit boek kost maar tien gulden Zelfstandig naamwoord: gul-den de gulden de guldens ...

Lees verder
2003
2023-01-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

gulden

gulden - Munt van de Nederlandse Antillen en Suriname. Voormalige munt van Nederland.

1997
2023-01-27
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

gulden

zie wond.

1981
2023-01-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gulden

wettig betaalmiddel en rekeneenheid in Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. De beide laatste hebben bijna de dubbele waarde van de Nederlandse gulden.

1963
2023-01-27
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

gulden

(de, -s), (thans) 1. Surinaamse gulden (Sf of f), de rekeneenheid van het Surinaamse betalingsstelsel. 2. muntbiljet ter waarde van deze eenheid. - Zie ook: Surinaams (2), Nederlands, Hollands, Nf.

Lees verder
1952
2023-01-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gulden

s., goune, pl. gounen; briefje van een —, goune-, gounsbriefke (it); een kostend, gounes.

1951
2023-01-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Gülden

gulden, gouden (poëtisch).

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gulden

I.bn., 1. (in litt. taal en in vaste verb.) gouden : zij aten uit gulden schalen; de slag der gulden sporen, Guldensporenslag, slag bij Kortrijk (11 Juli 1302) waar de Vlamingen het Fr. leger versloegen; — het Gulden Vlies, zie Vlies ; 2. verguld : een gulden lijst; met gulden letteren geschreven staan, (oneig.) o...

Lees verder
1949
2023-01-27
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gulden

is de naam geweest voor vele munten in verschillende landen; zoals uit de naam blijkt, oorspronkelijk een gouden munt (goudguldens). De eerste goudgulden werd in Florence geslagen (ca 1250), vandaar de benaming florin. De Ned. Gulden vindt zijn oorsprong in de goudgulden, die hertog Albrecht in 1388 in Dordrecht liet slaan.

Lees verder
1939
2023-01-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Gulden

Eigenschap van middenweg. — Blijf, en vermenigvuldig U.

Lees verder
1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gulden

1. bn. (gouden; schitterend, inz. in lit. t. of gew.; fig. voortreffelijk, kostbaar enz.): de zon met haar gulden stralen; een gulden les; de gulden middelmaat; dat gulden boeksken, de Minnedichten van P. C. Hooft; zulk een spreuk is een gulden woord, kostelijk; gulden mis, R.-K. mis in de vroege ochtend op quatertemperwoensdag in de Advent; de gul...

Lees verder
1933
2023-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gulden

zilveren eenheid in Ned., gew. 10 g, gehalte 0,72. De g. of florijn was langen tijd ook elders in gebruik, met verschillende waarde.

1933
2023-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gulden

Gulden - Benaming voor gouden en zilveren munt, welke sinds de 13e eeuw in verschillende landen van Europa geslagen werd. De eerste gulden was een gouden munt (vandaar de naam) en werd te Florence in 1252 geslagen. Aan deze stad ontleent de gulden zijn Italiaanschen (Fiorino) en Franschen (florin) naam Florentijnsche Gulden.De eerste Ned. gulden we...

Lees verder
1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gulden

I. bn. 1. gouden (klinkt gemaakt, behalve in samenstellingen en staande uitdrukkingen); uit schalen eten. 2. verguld: een lijst. 3. als goud blinkend: de gloed der zon. 4. heerlijk, voortreffelijk: dagen beleven. 5. kostelijk, waardevol: een les; de middelmaat. II. m. (-s; -tje) [Eert. gouden muntstuk] 1. Eig. Nederlands zilveren muntstuk ter w...

Lees verder
1916
2023-01-27
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gulden

Munteenheid in Nederland. Gewicht 10 gram ; zilvergehalte 0.945.

1916
2023-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gulden

Gulden - (bij afkorting veelal aangeduid als f of fl. (florijn). De rekeningseenheid van ons muntstelsel (art. 1 Muntwet 1901), zilveren munt met een gehalte van 0,945 en een wettelijk gewicht van 10 gram; de middellijn bedraagt 28 m.M. (art. 6). De beeldenaar is: op de voorzijde het borstbeeld des Konings (der Koningin), tot omschrift voerende die...

Lees verder
1910
2023-01-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gulden

Gulden - Eng, guilder, Fr. florin, fl„ D. Gulden. Oorspronkelijk een gouden munt van 240 goudpenningen. De goudgulden werd het eerst in Florence geslagen, in het jaar 1252, en werd naar zijn geboorteplaats Florino, Floren, Florencer, Florin genoemd.

1908
2023-01-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Gulden

standaardmunt van het nederlandsche muntstelsel, zilverstuk van 99/20 gram fijn zilver, en met een courantwaarde van 100 cent. De G. was oorspronkelijk, gelijk de naam aanduidt, een gouden munt, die in het latijn florenus heette, en later, toen er zilveren guldens geslagen werden, van dezen als goudgulden onderscheiden werd. De eerste floreni (tior...

Lees verder
1898
2023-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gulden

Het begrip gulden heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gulden - GULDEN, bn gouden zij aten uit gulden schalen; de orde van het Gulden vlies, zie VLIES; — (fig.) de gulden eeuw, de gouden eeuw, zie GOUDEN; — (R. K.) de gulden Mis, plechtige Mis in den vroegen morgen van quartertemper, Woensdag van den advent; — vandaar ook de...

Lees verder