Wat is de betekenis van Giraal geld?

2024-04-22
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Giraal geld

Tegoeden bij banken waarmee betaald kan worden.

2024-04-22
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Giraal geld

Een direct opeisbare vordering van het publiek op een monetaire financiële instelling waarmee betalingen kunnen worden verricht (in de EMU gaat het ook om vreemde valutategoeden).

2024-04-22
Economische begrippenlijst

DNB (2015)

Giraal geld

Geld dat op rekeningen bij de banken staat. Giraal geld kan in contanten worden omgewisseld of worden gebruikt voor girale betalingen.

2024-04-22
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

giraal geld

Geld op bank- en girorekeningen.

2024-04-22
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

giraal geld

Geld op bank- en girorekeningen.

2024-04-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

giraal geld

giraal geld - Tegenovergestelde van chartaal geld. Het zijn onder andere de opvraagbare tegoeden die bij banken en giro’s op rekeningen staan.

2024-04-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Giraal geld

bankgeld; geld op bank- of girorekening; wissel- en handelspapieren

2024-04-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Giraal geld

Boekgeld. Het betreft kortlopende vorderingen op banken waarop onmiddellijk per cheque of overschrijving over kan worden beschikt.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Giraal geld

geld, dat bestaat uit saldi, die men bij bankinstellingen heeft. Deze kunnen ontstaan door storting van chartaal geld (munten, bankbiljetten), of door credietverlening. Het totaalbedrag aan giraal geld behoort te worden medegeteld als men de geldcirculatie in een land wil berekenen.