Wat is de betekenis van Gesteenten?

2024-07-14
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gesteenten

noemt men het materiaal, waaruit de aardkorst bestaat. Hiertoe behoren zowel de vaste (rots-g.: als de losse gronden, waaruit de bovenste aardlagen grotendeels bestaan. Elk g. bestaat uit één of enkele soorten mineralen. De belangrijkste g.-vormende mineralen zijn: veldspaten, amphibolen, augieten, glimmers en kwarts. Toen de oorspron...

2024-07-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GESTEENTEN

zijn aggregaten van in hoofdzaak minerale fragmenten, waarbij soms biogene componenten zijn gemengd, terwijl enkele gesteenten uitsluitend uit biogene componenten, fragmenten van dieren en planten, zijn samengesteld. Gesteenten zijn gewoonlijk hard, hebben de steenwordingsprocessen doorgemaakt. Naast de harde gesteenten noemt de geoloog zand, klei,...

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gesteenten

Gesteenten - zijn bouwsteenen der aardkorst, combinaties van mineralen, ook wel ophoopingen van één mineraal, die min of meer regelmatig voorkomen. Zand is dus een g. (opeenhooping van kwartskorrels), ook marmer, graniet en turf, steenkool e.d. Gesteenten, ontstaan door stolling van uit het inwendige der aarde naar buiten getreden mas...

2024-07-14
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gesteenten

Gesteenten of rotsen zijn in het algemeen alle vaste stoffelijke zelfstandigheden, die de aardkorst vormen. Men onderscheidt ze in gelijksoortige, schijnbaar gelijksoortige en ongelijksoortige, — voorts in enkelvoudige en samengestelde. Naar de wijze, waarop zij voorkomen, noemt men hen normale en abnormale,— naarmate zij door water of vuur gevormd...