Wat is de betekenis van Gerechtelijke vernietiging?

2013
2021-06-23
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gerechtelijke vernietiging

Gerechtelijke vernietiging houdt in dat een burger een bepaalde verbintenis ter vernietiging voorlegt aan de burgerlijke rechter. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Indien er daadw...

Lees verder