Wat is de betekenis van vernietiging?

2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vernietiging

vernietiging - Zelfstandignaamwoord 1. een einde maken aan het bestaan van iets De vernietiging van Nagasaki door een atoombom maakte een einde aan een wereldoorlog. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vernietigen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen destructie, ver...

Lees verder
2018
2021-07-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vernietiging

vernietiging - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-nie-ti-ging 1. het ervoor zorgen dat iets vernietigd wordt onbruikbaar wordt ♢ zijn bedrijf houdt zich bezig met papiervernietiging Zelfstandig naamwoord: ver-nie-ti-ging ...

Lees verder
1974
2021-07-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

vernietiging

van fauna en flora. Bij meer dan de helft van de soorten die in de laatste 2000 jaar zijn verdwenen is dit gebeurd sinds het begin van de 20e eeuw (rapport van de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, ➝ bedreiging, ➝ uitsterven.

1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vernietiging

v., 1. het stuk maken, verdelgen; 2. (recht) ongeldigverklaring.

Lees verder
1952
2021-07-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vernietiging

s., forneatiging.

1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vernietiging

v., het vernietigen ; het onbruikbaar maken; — tenietdoening, resp. het tenietgaan.

1940
2021-07-28
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Vernietiging

zie: Crisis, Crisismaatregelen.

1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vernietiging

1° (Philos.) V. in strikten zin houdt in, dat iets totaal ophoudt iets te zijn (tegenover → verandering, waardoor het ophoudt dit of dat te zijn). V. is het tegengestelde van → schepping; daarom kan alleen God iets vernietigen, nl. door zijn werking, waardoor de dingen in het bestaan behouden worden, te beëindigen. De theologen n...

Lees verder