Wat is de betekenis van Gemeenschap van winst en verlies?

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gemeenschap van winst en verlies

➝winst en verlies, gemeenschap van.

1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gemeenschap van winst en verlies

→ Huwelijksvoorwaarden.

1916
2021-03-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gemeenschap van winst en verlies

Gemeenschap van winst en verlies - Deze bestaat tusschen echtgenooten 1) indien zij uitdrukkelijk bij Huwelijksche voorwaarden is bedongen (210 B. W.); 2) indien bij huw. voorw. zonder meer de algeheele gemeenschap van goederen is uitgesloten (199 B. W.). — Ieder behoudt hierbij zijne eigen vermogen. Winst en verlies zijn echter tusschen hen gemeen...

Lees verder