Wat is de betekenis van geleidingsvermogen?

2023-12-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geleidingsvermogen

geleidingsvermogen - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de mate waarin elektrisch ladingtransport plaatsvindt in een materiaal Zilver en koper hebben een groot geleidingsvermogen. Woordherkomst samenstelling van geleiding en vermogen met het invoegsel -s- Synoniemen gel...

2023-12-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geleidingsvermogen

geleidingsvermogen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-lei-dings-ver-mo-gen 1. geschiktheid om warmte of elektriciteit te geleiden ♢ koper heeft een groot geleidingsvermogen Zelfstandig naamwoord: ge-lei-dings-ver-mo-gen ...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

geleidingsvermogen

geleidingsvermogen - Het vermogen van een materiaal om elektriciteit, warmte of geluid te geleiden.

2023-12-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Geleidingsvermogen

Het elektrisch g. van een stof wordt uitgedrukt in een getal, dat aangeeft in welke mate een stof in staat is eleciriciteit te geleiden (z. Geleiding). Het elektrisch g. is de hoeveelheid elektrische lading, welke per eenheid van tijd door een eenheid van oppervlak (loodrecht op de stromingsrichting gelegen) gaat, indien in de stof per eenheid van...

2023-12-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Geleidingsvermogen

maat voor de geleiding*; reciproke (omgekeerde) waarde van de weerstand.

2023-12-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GELEIDINGSVERMOGEN

(scheikunde) van electrolyt-oplossingen is een belangrijke physisch-chemische grootheid. Voor zwakke electrolyten kan uit het geleidingsvermogen de dissociatiegraad worden berekend. Bij sterke electrolyten heeft men vroeger wel tevergeefs getracht hetzelfde te doen. Debye en Hückel ( z Debye-Hückeltheorie) hebben aangetoond, dat de...

2023-12-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Geleidingsvermogen

Geleidingsvermogen - 1° Electrisch geleidingsvermogen. Alle stoffen bezitten in meerdere of mindere mate de eigenschap, dat de electriciteit erdoor van de eene plaats naar de andere kan stroomen. Elke stof biedt echter aan den stroom een zekeren weerstand, sommige zooveel, dat men practisch van niet-geleiders (isolatoren) kan spreken. Hiertoe b...

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geleidingsvermogen

o., geschiktheid van een stof iets door te laten. (e) Het elektrische geleidingsvermogen van een stof is de stroomdichtheid in ampère per vierkante meter die veroorzaakt wordt door een aangelegd elektrisch veld van een volt per meter.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Geleidingsvermogen

GELEIDINGSVERMOGEN, o. de meerdere of mindere geschiktheid eener stof om inz. warmte en electriciteit over te brengen.