Wat is de betekenis van geestelijk kantoor?

1973
2021-02-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geestelijk kantoor

instelling die in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden belast was met het beheer van de kerkelijke goederen die hadden toebehoord aan kloosters, broederschappen, kerken en pastorieën. De geestelijke kantoren betaalden (niet bestaande in Groningen, Friesland en Drenthe) uit het rendement van deze goederen de tractementen uit aan d...

Lees verder