Wat is de betekenis van Geestelijk?

2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geestelijk

geestelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op de geest, de psyche De pasgeboren baby was geestelijk gezond. 2. betrekking hebbend op godsdienst Woordherkomst afgeleid van geest met het achtervoegsel -lijk met het invoegsel -e- Synoniemen [1] mentaal, spiritue...

Lees verder
2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geestelijk

geestelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: gees-te-lijk 1. wat het denken, voelen en willen betreft ♢ geestelijk is hij nog sterk, maar lichamelijk niet 2. wat met godsdienst te maken heeft ...

Lees verder
1990
2021-01-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

geestelijk

geestelijk - Mensen die bij een christelijke kerk horen of ervoor werken.

1982
2021-01-25
De Tale Kanaans

J. van Delden

geestelijk

op de geest of het goddelijk beginsel van het christendom betrekking hebbend; van het goddelijk beginsel van het christendom doordrongen.

1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geestelijk

bn. en bw., 1. op de geest betrekking hebbend, het tegenovergestelde van stoffelijk: het— leven; tot de geest behorend of erin bestaand, het tegenovergestelde van lichamelijk of zinnelijk: — overwicht; geestelijke gezondheidszorg, zorg voor het behoud van de geestelijke volksgezondheid; als bw.: — voedsel, voedsel voor de geest, h...

Lees verder
1955
2021-01-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GEESTELIJK

moet voor een Christen vóór alles heten al wat door de H. Geest gewerkt, iets van zijn aard vertoont. De geestelijke mens staat dan tegenover de „psychische”, de louter natuurlijke mens, die de Geest niet heeft (Jud. 19) bij Paulus meestal tegenover de zwak-zondige, de ,,vleselijke" mens (bijv. Gal. 3 : 3-6; 5 : 13 vv...

Lees verder
1954
2021-01-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Geestelijk

door de bewuste psyche bepaald, daartoe behorend of daarop gericht.

1926
2021-01-25
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Geestelijk

is een woord, dat vele malen in het Nieuwe Testament voorkomt, en gebruikt wordt van personen en zaken. De geloovigen worden zoo genoemd (1 Cor. 3:1; Gal 6:1; vgl. 1 Cor. 14 : 37) omdat zij uit den Heiligen Geest zijn geboren, en door dien Geest worden geleid (joh. 3:5; Rom. 8 : 14). In 1 Cor2:14, 15 spreekt de apostel van den geestelijken mensch i...

Lees verder
1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geestelijk

GEESTELIJK, bn. bw. op den geest betrekking hebbende, het tegenovergestelde van stoffelijk vriendelijk is eene geheel zuivere, geestelijke, fijne zielsliefde; — de geestelijke wetenschappen, de wetenschappen, die de kennis van den geest ten doel hebben; — het tegenovergestelde van lichamelijk of zinnelijk hij was nederig en welwillend...

Lees verder