Wat is de betekenis van Geen nieuws is goed nieuws?

2024-04-22
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Geen nieuws is goed nieuws

Zolang er geen nieuws over iets of iemand binnenkomt, kan men er doorgaans van uitgaan dat het goed (dwz niet slecht) gaat.