Synoniemen van Nieuws

2020-01-26

Nieuws

Nieuws o. iets wat nieuws is; nog onbekende tijding; dat is het allerlaatste nieuws; gemengd nieuws; — (spr.) voor de rest geen nieuws, en daarmee uit; — er is geen nieuws onder de zon, wat wij voor nieuw houden, is vroeger ook al gebeurd, voorgekomen; — geen nieuws, goed nieuws, geen tijding, goede tijding; — dat is oud nieuws, al lang bekend.

2020-01-26

Nieuws

Er is niets nieuws onder de zon, alles is al eens eerder zo gebeurd, alles is zoals het altijd is geweest. Deze uitdrukking komt uit Prediker 1:9, ‘Wat er was, zal er altijd weer zijn, / wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. / Er is niets nieuws onder de zon’ (NBV). Ofwel: alles is al eens eerder zo geweest of gebeurd. De auteur van dit bijbelboek wil hiermee de zinloosheid van onze inspanningen benadrukken. Zie ook Zon. Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Prediker 1:9. Ende da...

2020-01-26

nieuws

nieuws - zelfstandig naamwoord 1. wat nog niet bekend was ♢ om acht uur luister ik naar het nieuws 1. in het nieuws zijn [overal bekendgemaakt worden] Zelfstandig naamwoord: nieuws het nieuws het nieuwtje

2020-01-26

nieuws

nieuws - Zelfstandignaamwoord 1. actuele ontwikkelingen 2. (media) een uitzending in de media waarin berichten over actuele ontwikkelingen worden verspreid aan het publiek nieuws - Bijvoeglijk naamwoord 1. paritief van de stellende trap van nieuw Woordherkomst afgeleid van nieuw met het achtervoegsel -s Uitdrukkingen en gezegden ♦ geen nieuws is goed nieuws zolang er geen nieuws over iets of iema...

2020-01-09

Geen nieuws is goed nieuws

Zolang er geen nieuws over iets of iemand binnenkomt, kan men er doorgaans van uitgaan dat het goed (dwz niet slecht) gaat.

2019-09-18

Laatste Nieuws

(te Brussel verschijnend dagblad), → Belgische Pers.

2019-09-20

B. C. Nieuws

= Burgerlijk Contact Nieuws. illegaal blad (opger. Juli 1940), later (Jan. 43) herdoopt in J. M..

2017-05-05

Slecht nieuws gesprekken

In de meeste westerse communicatietrainingen leert u dat u in een slecht nieuws gesprek metéén de negatieve boodschap moet geven. Eerst de klap uitdelen en daarna de emoties opvangen. Dat is inderdaad meestal een goede manier bij yuppen uit de randstad. Door oudere mensen en bijvoorbeeld in Brabant en Limburg wordt omzichtiger slecht nieuws gegeven. Amsterdammers of Rotterdammers vinden de zuiderlingen daarom vaak ‘indirect’. Die beginnen namelijk eerst over een neutraal onderwerp en cirke...

2018-06-22

Nieuws van de Dag

Nieuws van de Dag - Na de afschaffing in 1869 van het dagbladzegel (een belasting op kranten, geheven op basis van het formaat), werd in A. de N.V. De Kleine Courant opgericht om een goedkoop blad uit te brengen voor een brede lezerskring. De krant verscheen in 1870 en heette Het Nieuws van den Dag. Dit dagblad startte in de Warmoesstraat, maar in 1871 kwam het bij de drukkerij Roeloffsen en Hüner schuin tegenover het Algemeen Handelsblad*. Reeds in 1874 had het blad 35.000 abonnees. Het werd d...

2017-03-31

Nieuws op de vierkante centimeter

Nieuws op de vierkante centimeter - regionaal nieuws dat ook nationaal van belang kan zijn.

2019-10-16

Het Nieuws van den Dag

Te Amsterdam als dagblad in 1870 opgerichte courant, door de vennootschap „De Kleine Courant”, die zich „Le Petit Journal” uit Parijs als voorbeeld stelde. Directeurenoprichters: P. van Santen en G. L. Funke. Vele jaren behoorde het tot de meest verspreide niet-Kath. Ned. dagbladen. Hoofdredacteuren waren achtereenvolgens H. de Veer, Simon Gorter, dr. P. H. Ritter, dr. C. Easton. Sedert eenige jaren is de N.V. Drukkerij De Telegraaf eigenares van het N. v. d. D. en...

2020-01-09

Niets nieuws onder de zon zijn

een opmerking/etc die nieuw lijkt maar al eerder gezegd is

2017-05-30

nieuwsblog

weblog met nieuws en actualiteiten; blog met nieuws en actualiteiten

2017-04-21

pil vergulden

Het slechte nieuws zo voorstellen dat het haast goed nieuws wordt.

2019-09-20

Daily News

(deeilia njoeivx) (Eng.) v. dagelijks nieuws, nieuws v. d. dag (krant).

2017-05-10

druppelmethode

De methode van slecht nieuws brengen waarbij het nieuws in stukjes en beetjes gebracht wordt.

2019-09-19

nouvelle

(Fr.) v. nieuws.

2017-05-10

defensief gedrag

Een valkuil bij het omgaan met reacties op slecht nieuws waarbij de brenger van het slechte nieuws in de verdediging gaat.

2017-05-10

vermijdingsgedrag (2)

Een handelwijze van de brenger van slecht nieuws waarbij hij/zij voorkomt om het slechte nieuws zelf direct te moeten meedelen.

2019-09-19

V. N. C

= Vrije Nieuws Centrale, illegaal blad.